Blijft Parkveld dan toch behouden?

OOK STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING GEEFT NEGATIEF ADVIES

De resterende open ruimte van Parkveld is al langer het voorwerp van discussie.
Foto Vertommen De resterende open ruimte van Parkveld is al langer het voorwerp van discussie.
De discussie over Parkveld houdt aan, maar het actiecomité Parkveld Blijft! lijkt nu wel haar slag thuis te halen. De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) en Onroerend Erfgoed heeft een negatief advies gegeven voor de invulling van de resterende open ruimte van Parkveld met industrie, een villawijk en woonblokken. Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) valt voorlopig uit de lucht.

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) bekeek het dossier op vraag van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). SARO vraagt uitdrukkelijk voor het behoud van het openruimtegebied Parkveld. Het standpunt van de SARO zou er gekomen zijn na een gezamenlijk pleidooi door BBL, Boerenbond en Natuurpunt. De leden van de actiegroep Parkveld Blijft! voelen zich gesterkt in hun initiatief. "Het toont dat de samenwerking tussen boeren en natuur voor het behoud van de open ruimte geen fictie is, maar een gepaste verbintenis", laat de actiegroep weten.

Waarover gaat dit?

Betekent dit nu een verandering qua aanpak voor Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V)? Die valt voorlopig uit de lucht. "Het rapport waarin dat advies zou staan, heb ik niet kunnen inkijken. Ik kan u dus helaas nog niet antwoorden. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nog nooit heb gehoord van de SARO. Er zijn zoveel organen dat je op de duur het bos door de bomen niet meer ziet. We gaan er alleszins met mijn kabinet na het weekend werk van maken om dat advies op te vragen en in te kijken", zegt Devlies. Hij herhaalde wel dat eerder al een belangrijk deel binnen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opnieuw werd omgezet in open ruimte.

Klimaat

Volgens de actiegroep verwijst de raad naar de ambities van het Leuvense stadsbestuur inzake de uitbouw van een klimaatneutrale stad. Daarvoor is het belangrijk dat Parkveld behouden blijft als stedelijk landbouwgebied. "Een opvallende minderheid van de SARO en met name Unizo en VOKA, kon zich niet scharen achter het behoud van open ruimte. Het is nochtans ook hun opdracht om te stoppen met het betonneren van onze omgeving. Voor woonzones die een open ruimte inpalmen, kijken we uit naar een decreet over de verhandelbare grondrechten. Correcties van het oude gewestplan moeten eindelijk hun juridische kader krijgen. Minister Schauvliege kan scoren door dit advies te bekrachtigen en nog voor 2040 een rem te zetten op de betonnering van het Vlaamse land", laat de actiegroep tot slot weten.