57.200 euro voor drie ontwikkelingsprojecten

De stad Leuven wil een bijdrage leveren aan meer internationale rechtvaardigheid. De samenwerkingen zijn het gevolg van een nieuw toelagereglement binnen de Noord-Zuidwerking van de stad. "We gaan enkele projecten van Noord-Zuidactoren meer ondersteunen voor een bedrag van 57.200 euro. Bijzonder is dat we van de partners verwachten dat ze aan elk project in het Zuiden een educatief luik koppelen. Ze moeten hun projecten zichtbaar maken zodat onze inwoners meer inzicht krijgen in de huidige wereldsituatie en mondialisering", zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Gendergelijkheid

Binnen de samenwerkingen wordt er ook bewust aandacht gegeven aan gendergelijkheid. "Vrouwen en meisjes moeten in staat gesteld worden om zeggenschap te hebben over hun situatie. Gendergelijkheid is niet voor niets één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen", zegt schepen Vandevoort. Meer concreet wordt het geld geïnvesteerd in een alfabetiseringsproject in Congo, een bananenproject in Benin en een project rond duurzame groenten in Vietnam. Op drie jaar tijd komt de financiële ondersteuning neer op een te besteden totaalbedrag van 171.600 euro waarvan minstens 128.700 euro in het Zuiden besteed moet worden. De educatieve luiken mogen op drie jaar tijd maximaal 42.900 euro kosten. (BMK)