500 betogers laten Francken spreken

LEZING STAATSSECRETARIS KRIJGT ENKEL VERBALE TEGENWIND

De politie was ostentatief aanwezig, maar incidenten bleven uit.
Photo News De politie was ostentatief aanwezig, maar incidenten bleven uit.
Ruim vijfhonderd tegenstanders van het beleid van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) trokken gisteren door Leuven in een mars voor solidariteit. Ook de politie was present, maar hoefde niet in te grijpen. Francken zelf verdedigde zijn beleid dan weer vurig tijdens een lezing in aula Pieter De Somer.

De studenten van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond organiseerden gisteravond een lezing in aula Pieter De Somer, in de Deberiotstraat. Spreker van dienst was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, en zoals verwacht was er een tegenreactie in de vorm van een mars voor solidariteit door de Leuvense straten, die ook aan de bewuste aula eindigde. De politie wilde conflicten tussen voor- en tegenstanders vermijden, en was dan ook zichtbaar aanwezig. Maar hoewel de betogers hun onvrede met het beleid van Francken - en de lezing - duidelijk lieten blijken, ging dat niet verder dan luide muziek en verwensingen. Eén actievoerder waagde het wel om een leeg bierblikje naar de organisatoren van de lezing te gooien, maar hij werd prompt tot de orde geroepen door de initiatiefnemers van de mars. "We hebben geen problemen die naam waardig gezien", zegt politiecommissaris Marc Vranckx. "Alles is rustig verlopen. Wie de lezing wilde bijwonen, kon dat ook zonder problemen doen."

Storen was niet het doel

Bij vorige lezingen van Francken ging dat wel even anders. In Brussel kon een lezing niet doorgaan omdat actievoerders de toegang tot het lokaal blokkeerden. In Gent werd een lezing dan weer verstoord. Maar de studenten die de protestmars in Leuven organiseerden, hadden nooit die intentie. "We wilden van het Martelarenplein naar de aula stappen, zonder de lezing in het gedrang te brengen", zeggen studenten en initiatiefnemers Sander Claessens en Anne Cremers. "Onze mars was er één voor solidariteit en mensenrechten. Het was niet ons doel om de lezing te verstoren of te verhinderen. Het beleid van Francken past gewoon niet in de samenleving waar wij voor staan. Wij willen een maatschappij die de mensenrechten onvoorwaardelijk respecteert, met gelijke rechten voor alle burgers."


De mars werd met zo'n vijfhonderd deelnemers een succes, maar ook de lezing bleek geslaagd. De aula, met een capaciteit van zo'n achthonderd plaatsen, liep vlot vol. Francken zelf liet de tegenstand ook niet aan zijn hart komen. "Er zijn mensen, zoals hier buiten aan de aula, die beweren dat je migratie niet tegen kan houden omdat het een natuurlijk proces zou zijn", klonk het. "Maar je kan dat mits verschillende maatregelen wel tegenhouden, en daar blijf ik achter staan. Ik respecteer de mening van de betogers, maar ik deel ze niet. Ik sta voor tweehonderd procent achter mijn beleid."