"Woningen moeten betaalbaar zijn"

STAD EN VIRIX MAKEN AFSPRAKEN ROND NIEUWE WOONWIJK DIJLEDELTA

Zo zal de nieuwe woonwijk ten westen van de Vaartkom eruit zien. Rechts: De situatie nu. Links is de Sluisstraat, vooraan komt er een park. De bottelarij wordt afgebroken.
Vertommen Zo zal de nieuwe woonwijk ten westen van de Vaartkom eruit zien. Rechts: De situatie nu. Links is de Sluisstraat, vooraan komt er een park. De bottelarij wordt afgebroken.
Het stadsbestuur en projectontwikkelaar ViRiX hebben enkele overeenkomsten gesloten omtrent de nieuwe woonwijk ten westen van de Vaartkom. Betaalbare woningen, het duurzaamheidaspect en de gedeelde kosten van het nieuwe Sluispark waren de onderwerpen.

Het project van ViRiX beslaat een 30 hectaren oude industriezone binnen de Leuvense ring, tussen de Vaartstraat en de Mechelsestraat. In totaal komen er zes deelprojecten met 255 studentenkamers en 400 woningen, én een groot stadspark. "Over dat Sluispark, dat zich links en rechts van de huidige Sluisstraat zal uitstrekken, moesten er duidelijke afspraken gemaakt worden", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "Omdat een deel van het domein waar het wordt aangelegd in handen is van de stad, en een ander deel van ViRiX. We hebben nu beslist om het park samen te realiseren. We betalen elk ons deel, volgens het aantal vierkante meters dat we in eigendom hebben. Na de aanleg van het park wordt de Sluisstraat afgesloten voor alle verkeer. Het wordt een zachte verbinding voor fietsers en voetgangers, ideaal om van de doorsteek te maken van de Vaartkom naar het stadscentrum. En de belevingswaarde wordt nog verhoogd dankzij de Dijle: die was in dit gebied bijna volledig overwelfd maar wordt opnieuw open gelegd."

Vertommen

Betaalbare woningen

Een tweede overeenkomst gaat over betaalbaar wonen op de site. "Wettelijk zijn er geen verplichtingen om sociale woningen te voorzien", zegt Ingrid Haenen van ViRiX. "Maar toch engageren we ons om 40 stadswoningen (10 procent van het totale aanbod) te bouwen: die prijzen situeren zich onder de marktprijs. Voor een 3-slaapkamerappartement vragen we bijvoorbeeld 308.828 euro, voor een 2-slaapkamerappartement 255.602 euro en voor een 1-slaapkamerappartement 214.822 euro. Tot slot gaan we ook mee in de klimaatneutrale ambities van de stad. Zo hebben we van onze studentenresidentie een energieneutraal gebouw proberen te maken (of dat gelukt is, weten we over enkele maanden pas), van de Bottelarijsite willen we zelfs een energieneutrale wijk maken."


Alle deelprojecten van DijleDelta op een rijtje: de 255 studentenkamers in de Vaartstraat worden vanaf september 2014 bewoond. Momenteel vindt de aanleg plaats van 2 gebouwen met 80 appartementen tussen de Vaartstraat en de Sluisstraat. Die moeten, net als het Sluispark, klaar zijn in de 2de helft van 2016. Volgend jaar start de bouw van 58 huizen en 35 appartementen tussen de Sluisstraat en de Mechelsestraat. Dit project zou eind 2017 klaar moeten zijn. De laatste twee projecten liggen langs de Vaartkom maar hebben nog geen concrete vormncrete vorm.