"We moeten geen postjesmachine zijn"

DAEMS KLAAGT PLAATSGEBREK IN STADSKANTOOR DOOR "AANWERVINGEN" AAN

Stadspersoneel aan het werk in het stadskantoor (zie ook rechts).
Vertommen Stadspersoneel aan het werk in het stadskantoor (zie ook rechts).
Kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) stelt zich ernstige vragen bij het stadskantoor aan het station. Dat zou nu al kampen met plaatsgebrek, terwijl de stadsdiensten er amper tien jaar geleden hun intrek namen. "Mijn conclusie is dat er massaal aangeworven werd, maar waarom?"

Zo'n tien jaar geleden verhuisden de stadsdiensten van kantoren in het centrum naar de grote nieuwbouw aan het station. Volgens Rik Daems, fractieleider voor Open Vld en kandidaat-burgemeester, is die nieuwbouw evenwel al te klein geworden om al het stadspersoneel plaats te bieden. "Dat vernamen we via onze vertegenwoordigers in het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)", zegt Daems. "Dit getuigt allerminst van goed bestuur, want de stedelijke bevoegdheden zijn in die periode niet uitgebreid. We moeten ook in het achterhoofd houden dat de kinderopvang ondertussen opgenomen werd in het Zorgbedrijf, en dat men bij de stad Leuven inzet op flexwerken. Mijn conclusie is dat er massaal personeel aangeworven werd, maar ik vraag me af waar die mensen voor ingezet worden."


Schepen Mohamed Ridouani (sp.a), bevoegd voor het AGSL en overigens zelf ook kandidaat-burgemeester, stelt dat het Stadskantoor nog niet te klein is, en wijst erop dat er wel degelijk meer mensen nodig zijn om de stad goed te besturen. "In de eerste plaats is het zo dat Leuven de voorbije jaren gegroeid is", klinkt het. "We bereikten de kaap van 100.000 inwoners en dan is het logisch dat de stadsdiensten meegroeien. We willen immers niet inboeten op kwaliteit. Voorts wijs ik er ook op dat er een fusie op til is van de stadsdiensten en de diensten van het OCMW. Ook dat heeft gevolgen voor de manier waarop onze diensten georganiseerd worden. Rik Daems stelde in het verleden al voor om de stadsdiensten af te slanken, maar dat zijn we zeker niet van plan. De stad Leuven staat voor goed bestuur, en dat vraagt de inzet van voldoende personeel."

Vertommen

Modern besturen

Maar dat ziet Daems dus anders. "Met moderne bestuurstechnieken kan je veel meer doen met evenveel mensen. De primaire opdracht van een stad is de inwoners waar geven voor hun belastinggeld via dienstverlening en publieke investeringen. Laat dat nu een pijnpunt zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele kilometers slechte voetpaden. De stad moet geen postjesmachine zijn... Maar wat blijkt? Men is nu al op zoek naar extra ruimte voor de stadsdiensten."

Pistes verkennen

Uit interne documenten blijkt inderdaad dat de stad eraan denkt om extra ruimte te huren voor de stadsdiensten. Er wordt gedacht aan het Comeniusgebouw, de Kop van Kessel-Lo en het Provinciehuis. Op lange termijn zou zelfs een nieuwbouw op de voormalige stelplaats van De Lijn aan het station een optie zijn. "Het klopt dat er pistes verkend worden, maar die zijn nog niet concreet", zegt Ridouani. "De voormalige stelplaats van De Lijn biedt inderdaad mogelijkheden, maar momenteel is dat nog niet aan de orde. Anderzijds zou het getuigen van slecht bestuur als we nu nog niet bezig zouden zijn met de toekomst. In die zin brengen we één en ander in kaart om op tijd klaar te zijn voor het Leuven van morgen. We moeten ons bijvoorbeeld de vraag durven stellen wat er moet gebeuren met het huidige gebouw van het OCMW in de Vesaliusstraat. Renoveren of vervangen door een nieuwbouw? Er zijn nog geen beslissingen genomen, maar we houden de vinger aan de pols om onze stadsdiensten zo efficiënt mogelijk te organiseren."