"Wachtlijst sociale woningen pas over 74 jaar weggewerkt"

PVDA VERWIJT STADSBESTUUR WOONCRISIS NIET ERNSTIG TE NEMEN

We doen wat we kunnen, maar het is onmogelijk om die lange wachtlijst op korte termijn te laten verdwijnen. Zoiets vraagt tijd en middelen.HERWIG BECKERS, OCMW-VOORZITTER (CD&V)
Vertommen We doen wat we kunnen, maar het is onmogelijk om die lange wachtlijst op korte termijn te laten verdwijnen. Zoiets vraagt tijd en middelen.HERWIG BECKERS, OCMW-VOORZITTER (CD&V)
Het stadsbestuur neemt de wooncrisis in Leuven niet ernstig, zo meent Line De Witte (PVDA). "Aan het huidige tempo duurt het nog 74 jaar vooraleer de wachtlijst voor sociale woningen weggewerkt is. En dat is nog optimistisch", aldus de kandidaat-burgemeester. OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V) erkent dat de wachtlijst lang is, maar wijst op beperkte middelen en ruimte.

"We hebben een studie uitgevoerd over het aantal beschikbare sociale woningen en de plannen die de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en Swal in het verschiet hebben", aldus De Witte. "Daaruit blijkt dat we aan het huidige tempo nog 74 jaar nodig zullen hebben om de huidige wachtlijst weg te werken. Er is nood aan een kleine drieduizend extra sociale woningen."

Betaalbaar wonen is voor het stadsbestuur blijkbaar echt geen prioriteit. Bij nieuwe woonprojecten ligt de focus op luxewoningen.LINE DE WITTE, LIJSTTREKKER PVDA
Vertommen Betaalbaar wonen is voor het stadsbestuur blijkbaar echt geen prioriteit. Bij nieuwe woonprojecten ligt de focus op luxewoningen.LINE DE WITTE, LIJSTTREKKER PVDA

Optimistische schatting

Nu kan je met cijfers natuurlijk alles en niets bewijzen. Maar het moet gezegd: PVDA heeft een punt wanneer de partij stelt dat het voor het stadsbestuur alsmaar moeilijker zal worden om te voldoen aan de vraag naar sociale woningen. En hoewel 74 jaar wachten misschien een beetje overdreven lijkt, stelt De Witte dat ze haar werk gemaakt heeft van de berekening. "Volgens de websites van Dijledal en Swal zullen er in de komende jaren 288 sociale woningen bijkomen", legt ze uit. "We hebben uitgerekend dat die er binnen acht jaar zouden moeten staan - gemiddeld 36 extra woningen per jaar. Wetende dat de uitvoering van zo'n plannen vaak veel langer duurt dan voorzien en dat er in de toekomst nog mensen op de wachtlijst zullen bijkomen, is 74 jaar wachten zelfs een optimistische schatting. Voorts zal er door renovatie enkele jaren zelfs een verminderd aanbod zijn. Er zal tijdelijk sprake zijn van stilstand of zelfs achteruitgang."


De Witte besluit dat het stadsbestuur de wooncrisis onvoldoende ernstig neemt, maar daar is OCMW-voorzitter Herwig Beckers (CD&V) het niet mee eens. "Dijledal heeft al veel sociale woningen gerenoveerd in de voorbije jaren en enkele nieuwe projecten staan in de steigers of zijn al af", weerlegt hij. "We doen wat we kunnen, maar het is onmogelijk om die lange wachtlijst op korte termijn te laten verdwijnen. Zoiets vraagt tijd en middelen. Er wordt wel degelijk werk van gemaakt, maar het zal inderdaad nog jaren vergen om elke kandidaat een sociale woning toe te kennen. Bovendien worden we momenteel geconfronteerd met heel wat vluchtelingen - vaak alleenstaande mannen - die zich in Leuven vestigen omdat er hier een groot aanbod aan studentenkamers is. Vaak schrijven ze zich ook in op de wachtlijst voor een sociale woning, waardoor die nog langer geworden is. Nu is het wel zo dat vluchtelingen geen voorrang krijgen en net zoals iedereen op hun beurt moeten wachten. Vaak is dat te lang, maar we doen echt ons best."

Mikken op een derde sociale woningen

Maar voor De Witte is dat niet genoeg. "Betaalbaar wonen is voor het stadsbestuur blijkbaar echt geen prioriteit. Bij nieuwe woonprojecten ligt de focus op luxewoningen, gebouwd door promotoren die uit zijn op meer winst. Die houden zich natuurlijk aan het opgelegde minimum van tien procent sociale woningen. Maar elk nieuw project zou minstens uit een derde sociale woningen en twee derde betaalbare huur- en koopwoningen moeten bestaan. Voorts moet er massaal geïnvesteerd worden in sociale woningen en moet de leegstand in de stad echt aangepakt worden."