"Nog werk aan de winkel"

DAVID DESSERS (GROEN)

Vertommen

"Het is volstrekt voorbarig om welke conclusie dan ook te trekken uit de resultaten van dit schooldebat, al vinden we het natuurlijk wel heel leuk dat de zesdejaars van het Heilig Hart onze boodschap zo sterk gewaardeerd hebben", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers van Groen. "In die zin zien we het resultaat van dat debat eerder als een schouderklopje en een bevestiging van het feit dat Groen het vandaag goed doet bij de jongeren. Wij zijn elke dag bezig met oplossingen te zoeken voor de wereld waarin de jonge mensen van vandaag zullen opgroeien. De klimaatverandering is hun realiteit. Jongeren komen terecht op voor een leefbare toekomst en voor een samenleving die niet uitsluit maar verbindt. Maar er is zeker ook nog veel werk aan de winkel voor Groen. Dit is voor ons vooral een aanmoediging om er nog harder tegenaan te gaan."