"Is dit inspraak? In Leuven staat de d van democratie blijkbaar voor dictatuur"

BEWONERS NOORMANNENSTRAAT NIET OPGEZET MET WIJZIGING PLANNEN HERAANLEG

De bewoners van de Noormannenstraat zijn niet opgezet met de plannen voor de heraanlegvan hun straat. Volgens hen zijn er minder parkeerplaatsen gepland dan beloofd.
Vertommen De bewoners van de Noormannenstraat zijn niet opgezet met de plannen voor de heraanlegvan hun straat. Volgens hen zijn er minder parkeerplaatsen gepland dan beloofd.
Heel wat bewoners van de Noormannenstraat in Leuven zien het plan van de stad Leuven om de straat heraan te leggen niet zitten. Vooral het verlies van parkeerplaatsen kunnen ze maar moeilijk verteren. "Wij kozen voor het scenario met 86 parkeerplaatsen. Uiteindelijk kiest de stad toch voor een 60-tal parkeerplaatsen", aldus bewoner Ralph Opdebeeck.

De stad Leuven gaat de Noormannenstraat heraanleggen maar blijft geconfronteerd worden met protest vanuit de buurt. Dat de Noormannenstraat toe is aan een heraanleg staat niet ter discussie, maar dat er parkeerplaatsen zouden verdwijnen, kunnen sommige buurtbewoners minder goed verteren. Eerder ontstond er al protest tegen het eerste ontwerp van de stad Leuven. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) ging daarom in overleg met de buurt en legde twee scenario's voor. Eén scenario met minder parkeerplaatsen en één scenario met meer parkeerplaatsen. Die laatste optie, met 86 parkeerplaatsen, won het pleit bij een grote meerderheid van de buurtbewoners.

Beloftes niet gehouden

Nu het effectieve plan er is, groeit het protest echter terug. Volgens buurtbewoner Ralph Opdebeeck heeft het stadsbestuur haar beloftes niet gehouden. "Er is geen sprake van 86 parkeerplaatsen maar eerder van een 60-tal", klinkt het teleurgesteld. "Ze voeren dus het scenario met minder parkeerplaatsen uit en doen er dan nog een tiental plaatsen bij. Dat is niet wat de meerderheid van de buurt wil zoals bleek tijdens het overleg. Is dat inspraak? In Leuven staat de d van democratie blijkbaar voor dictatuur. Het definitieve ontwerp hebben we trouwens nooit te zien gekregen. Nochtans had de stad ons die belofte gemaakt."


Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) begrijpt de commotie niet. "Na het overleg hebben we wel degelijk het scenario met 86 parkeerplaatsen uitgewerkt. Ik begrijp het protest dus niet. We doen net wat de buurt ons vroeg na herhaaldelijk overleg. Uiteindelijk gaan er in vergelijking met de huidige situatie slechts vijf parkeerplaatsen verloren. Wellicht tellen de klagende buurtbewoners de parking van de KU Leuven niet mee die we gaan heraanleggen en inrichten als parking die de bewoners kunnen delen met het personeel van de KU Leuven. Als je die niet meetelt dan kom je natuurlijk nooit aan 86 parkeerplaatsen."

Koud gepakt

Buurtbewoner Ralph Opdebeeck ziet de gedeelde parking met de KU Leuven niet als een oplossing voor de hoge parkeerdruk. "Dat zijn geen extra plaatsen want ze worden nu al ingenomen door buurtbewoners. Het is dus geen waardig alternatief zoals de stad de toekomstige situatie momenteel voorstelt. Nu we de definitieve plannen onder ogen hebben gehad, stellen we ons toch vragen bij de invulling van het begrip inspraak in de stad Leuven. De buurtbewoners gaan binnenkort opnieuw vergaderen over de heraanleg. Eigenlijk heeft de stad Leuven ons met de rug tegen de muur gezet. Wat kunnen we nog doen? Procederen? We voelen ons alvast bedrogen en koud gepakt."


Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets blijft erbij dat het huidige plan voldoet aan de consensus die was bereikt met de buurt. "Nogmaals, er verdwijnen slechts vijf parkeerplaatsen. Op een gegeven moment moet je als stad wel een beslissing nemen en dat hebben we gedaan. We kunnen onmogelijk goed doen voor iedereen, maar het huidige ontwerp lijkt ons zeker een aanvaardbaar voorstel dat tot stand kwam na overleg."