"In 't zak gezet door circulatieplan"

VOLGENS VESTENCOMITÉ IS LUCHTKWALITEIT ONRUSTWEKKEND

Alfons Roebben en Jan Van Langendonck van het Leuvense Vestencomité.
Foto Vertommen Alfons Roebben en Jan Van Langendonck van het Leuvense Vestencomité.
Het Leuvense Vestencomité omschrijft de luchtkwaliteit op de ring als 'onrustwekkend'. "Het circulatieplan is geen garantie op een daling van de luchtvervuiling", zeggen Jan Van Langendonck en Alfons Roebben.

Het circulatieplan in Leuven blijft de gemoederen beroeren. Deze keer laat het Leuvense Vestencomité van zich horen. Volgens Jan Van Langendonck en Alfons Roebben is er helaas weinig wetenschappelijk bewijs dat "het plan de wonderlijke effecten heeft waarover zoveel wordt opgeschept door het stadsbestuur". Uit studies met wetenschappelijke inslag zou blijken dat de luchtkwaliteit op de Leuvense vesten niet is verbeterd. Meer zelfs, het Leuvense Vestencomité omschrijft de vesten als de benadeelden van het circulatieplan in Leuven. "Wij voelen ons in 't zak gezet als tweederangsburgers. Het bestuur handelt bewust met de bedoeling om de vesten meer te belasten met verkeer ten voordele van het centrum. Dat is discriminerend en bovendien heeft het een misdadig kantje gezien het gaat over de gezondheid. Vzw Leuven 2030 en Straten Vol Leuven springen nogal creatief om met hun interpretaties van meetresultaten. We betreuren ook de politieke manipulatie. Dit is greenwashing. Er is geen enkel aantoonbaar bewijs. Studies stellen wel vast dat het verkeer op de vesten stijgt met een negatieve impact op de leefbaarheid", aldus Jan Van Langendonck en Alfons Roebben. Het stadsbestuur maakte eerder al hoopgevende cijfers bekend over de invloed van het circulatieplan. Volgens schepen Dirk Robbeets (sp.a) en schepen Carl Devlies (CD&V) is er wel degelijk een evolutie naar minder wagens en meer fietsers/openbaar vervoer in de binnenstad. De ring rond Leuven en de lusstraten in het centrum zouden wel iets meer verkeer te slikken maar dat was ook de bedoeling.

'Fake news'

"Op de vesten is die 'modal shift' niet waargenomen", klinkt het bij het Leuvense Vestencomité. "Wij vragen een masterplan voor de singels, de vesten en de poorten. Die mogen niet worden beschouwd als de vuilnisbak voor alle mobiliteitsproblemen die het bestuur niet kan oplossen. Wij vragen ook eerlijke communicatie en niet langer het 'fake news' dat wordt verspreid door de stad." Oppositiepartij N-VA sluit zich aan bij het Leuvense Vestencomité. "De bewoners van de vesten zijn de verliezers. Een circulatieplan moet lusten en lasten evenwichtig verdelen en een stad moet hierover eerlijk communiceren. N-VA vraagt een evenwichtig mobiliteitsplan 2.0 voor heel Leuven gebaseerd op objectieve meetgegevens", zeggen Zeger Debyser en Lorin Parys.


Die objectieve meetgegevens zijn op komst volgens schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "Nog voor de zomer willen we aan de hand van objectief meetbare cijfers communiceren. Op basis daarvan kan je het juiste beleid bepalen."