"Dollemansritten moeten stoppen"

ACTIECOMITÉ BRUSSELSESTRAAT RICHT PIJLEN OP DE LIJN

Een lijnbus rijdt door de Brusselsestraat. Dit beeld suggereert geenszins dat deze chauffeur te snel zou rijden.
Foto Vertommen Een lijnbus rijdt door de Brusselsestraat. Dit beeld suggereert geenszins dat deze chauffeur te snel zou rijden.
Actiecomité S.O.S. Brusselsestraat is het meer dan beu dat chauffeurs van De Lijn zich - volgens hen - niet aan de zone 30 in de straat houden. "Het tart elke verbeelding en moet nu echt stoppen", zegt Liesbet D'huys. "Ze brengen andere weggebruikers in gevaar." De Lijn heeft de klachten genoteerd en zal ze onderzoeken.

Het actiecomité laat opnieuw van zich horen. Deze keer is niet het Leuvense stadsbestuur kop van jut, maar wel openbare vervoersmaatschappij De Lijn. Volgens de leden van het actiecomité rijden de bussen vaak te snel in de Brusselsestraat, en brengen ze zo andere weggebruikers in gevaar. De klachten werden nu overgemaakt aan De Lijn, met de eis om actie te ondernemen tegen de chauffeurs die zich niet aan de snelheidsbeperking van de zone 30 houden.

Wegspringen

"Het tart werkelijk alle verbeelding", klinkt het in een mail naar De Lijn. "Laatst scheurde een bus 's ochtends een andere weggebruiker voorbij met een snelheid die beduidend hoger was dan de toegestane 30 kilometer per uur. Het is ongelooflijk dat de chauffeurs na vele eerdere meldingen nog altijd geen rekening houden met de snelheidslimiet. Voetgangers moeten haast wegspringen op de smalle voetpaden. De dollemansritten tussen de Brusselsepoort en het centrum, nota bene in beide richtingen, moeten nu echt ophouden." Amper een dag later was het volgens het actiecomité weer prijs, en opnieuw volgde een klachtenmail. "Alweer raasden de chauffeurs de straat naar beneden met een rotvaart", stond er onder meer te lezen.

Onderzoek

De Lijn heeft de klachten intussen ontvangen en belooft een onderzoek. In afwachting van die resultaten wil het actiecomité alles op alles zetten om het probleem van de snelle bussen de wereld uit te helpen. "We zullen niet nalaten om de schepen van Mobiliteit, de politie en zelfs het kabinet van minister Ben Weyts aan te spreken. We vragen ons ook af wat het actieplan van De Lijn tegen hardrijden is - als het al bestaat. We zouden dat graag eens inkijken."


Maar de openbare vervoersmaatschappij hecht wel degelijk belang aan het respect voor de snelheidsregels. Chauffeurs worden er ook meer dan geregeld op gewezen dat ze de limieten moeten respecteren. Eigen controleurs vatten ook vaak post in het centrum voor metingen. En toen de snelheidslimiet op de Bondgenotenlaan teruggebracht werd tot 20 kilometer per uur, werd daar door De Lijn ook extra aandacht aan besteed.