"Deze mastodont past hier niet"

BUURT VERHINDERT BOUWPROJECT MET 140 KOTEN VAN GEBROEDERS MOUREAU

De voormalige garage Geens in de Ridderstraat, waar de broers Moureau de nieuwe studentenresidentie willen bouwen.
Vertommen De voormalige garage Geens in de Ridderstraat, waar de broers Moureau de nieuwe studentenresidentie willen bouwen.
Komt er dan toch geen grote studentenresidentie met meer dan 100 koten in de voormalige garage Geens in het centrum van Leuven? De kans is reëel, want nadat de buurt een hele reeks bezwaren indiende, komt het project van de bekende bakkersfamilie Moureau op de helling te staan. De bouwvergunning kreeg al tot twee keer toe een negatief antwoord.

De familie Moureau is in het Leuvense vooral bekend van hun bakkerijen, waar er momenteel nog vijf winkels van open zijn in het centrum. Toch richten broers André en Patrick hun pijlen de laatste tijd vooral op de immobiliënmarkt met een nieuw studentencomplex in hun voormalige bakkerij 'Alexandre' in de Parijsstraat en een complex aan de Naamsepoort. Ook voor de voormalige Volkswagengarage Geens, op de hoek van de Mechelse- en de Ridderstraat, heeft de bakkersfamilie gelijkaardige plannen. Alleen kregen die recent een serieuze dreun nadat zowel de stad als de provincie de bezwaren van de omwonenden volgden. "Uit de eerste plannen konden we opmaken dat er op de locatie zo'n 140 studentenkoten zouden gebouwd worden, maar we hadden al snel door dat de residentie een echte mastodont zou worden, hetgeen hier totaal niet past in de omgeving", zegt buurtbewoner Michael Dieudonné.

Van de bestaande residentie Cezar, op de hoek van de Ridderstraat met de Mechelsestraat, zouden de bovenste drie ramen dichtgemetseld worden (rode cirkel).
Vertommen Van de bestaande residentie Cezar, op de hoek van de Ridderstraat met de Mechelsestraat, zouden de bovenste drie ramen dichtgemetseld worden (rode cirkel).

Trucjes

Michael stak met zo'n 30 families uit de buurt de koppen bij elkaar om de bouwplannen onder de loep te nemen en al snel stootten ze op verschillende zaken die niet verenigbaar zijn met de leefbaarheid van de omwonenden. "In de plannen zaten ook regelmatig architecturale trucjes om de wetgeving te omzeilen en toch maar zoveel mogelijk kamers in het gebouw te krijgen. Maar het spijtige is vooral dat er nooit een impactstudie voor de buurt is geweest, laat staan dat men ons heeft betrokken bij de plannen", verduidelijkt Michael.


"Men wil bijvoorbeeld vijf lagen hoog bouwen terwijl de huizen in de Ridderstraat uit maximaal drie bouwlagen bestaan. Hoewel de huidige bewoners niet op de hoogte waren, was het zelfs de bedoeling om de twee bovenste ramen van residentie Cezar dicht te metselen. Bovendien was er aanvankelijk geen conciërge voorzien, dus als je weet dat er meer dan 100 studentenkoten zouden komen met zelfs een feestzaal en een centrale tuin, moet ik er geen tekening bij maken dat de kans op overlast enorm groot zou zijn. Er waren ook veel te weinig parkeerplaatsen en fietsenstallingen voorzien, zodat er hier een enorme mobiliteitsdruk zou komen."

Vertommen

Twee keer 'njet'

In totaal diende de buurt meer dan 20 bezwaarschriften in, die zowel door de stad Leuven als de provincie twee keer werden gevolgd waardoor de bouwvergunning dus ook even veel keer een 'njet' kreeg. "We hebben inderdaad twee keer geweigerd, omdat we de grieven van de buurt begrijpen", bevestigt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). "Nochtans hebben we die locatie ingekleurd als mogelijke studentenresidentie, maar we zullen nooit dergelijk project goedkeuren als dit vooral nadelen aan de omwonenden zal berokkenen."


"Bovendien beweerde Moureau aan jullie krant dat er een samenwerkingsovereenkomst was met de KU Leuven, maar de universiteit heeft ondertussen bevestigd dat daar nooit sprake van is geweest", besluit Michael. "Nu, wij zijn zeker niet tegen de komst van studenten en wij willen met Moureau en de stad graag aan tafel gaan zitten, maar de familie weigert elke uitnodiging." Voorlopig is het afwachten of de familie Moureau, die niet bereikbaar was voor commentaar, een nieuwe bouwaanvraag start om hun plannen door te drijven. Maar de kans dat het studentencomplex er toch zou komen, wordt met de dag wel kleiner. Zeker als je weet dat de Leuvense kotenmarkt stilletjes aan verzadigd aan het geraken is en de KU Leuven voorlopig niet van plan is om nieuwe residenties uit de grond te stampen.