"Bijsturing is om te leren, geen straf"

KORPSCHEF NUANCEERT 'VERLAMMENDE INTERNE CONTROLE' OP AGENTEN

Ook de Leuvense agenten zouden minder snel geneigd zijn om tussen te komen bij incidenten uit vrees voor de interne controle op hun acties.
Foto Vertommen Ook de Leuvense agenten zouden minder snel geneigd zijn om tussen te komen bij incidenten uit vrees voor de interne controle op hun acties.
Het nieuws dat heel wat Leuvense flikken tegenwoordig angst hebben om tussen te komen omdat de interne controle verlammend werkt, laat niemand onberoerd. "Medewerkers om uitleg vragen over wat er fout zou zijn gegaan en een eventuele bijsturing is helemaal geen straf, maar een manier om te leren uit die fouten", nuanceert korpschef Jean-Paul Mouchaers.

Uit een interne tevredenheidsenquête die onze krant kon inkijken, blijkt dat de stelling 'ik ben tevreden over de communicatie tussen de medewerkers en de korpsleiding' slechts 3,69 op 7 scoort (waarbij 0 staat voor helemaal niet eens en 7 voor helemaal eens), terwijl 'ik vind dat de afstand tussen korpsleiding en medewerkers niet te groot is' zelfs 2,88 op 7 scoort. Met andere woorden, de stelling dat de afstand te groot is, zou 4,12 op 7 halen. "We hebben de cijfers over het tevredenheidsonderzoek en de collectieve klacht ook gekregen. Wij waren van plan om die op de commissie Veiligheid van de gemeenteraad te agenderen, zoals dat hoort", zegt Lorin Parys, die om een reactie vraagt. "Burgemeester Tobback zegt in de krant dat alle beweringen van onze agenten 'volledig uit de lucht zijn gegrepen' terwijl de korpschef zegt 'al enkele maanden op de hoogte te zijn van deze problematiek op de werkvloer' en spreekt over 'onrust' binnen het korps", stelt Parys.


De korpsleiding is naar eigen zeggen al enige maanden op de hoogte van het feit dat deze problematiek leeft bij een aantal medewerkers.

Maatregelen binnen korps

"Ik heb al sinds mei van dit jaar het initiatief genomen om binnen het korps stappen te ondernemen om de heersende onrust uit de wereld te helpen. Ook de politievakbonden zijn hiervan eind mei op de hoogte gesteld en zullen eind van deze maand een overzicht krijgen van die maatregelen. De concretisering ervan zal in overleg gebeuren met alle betrokkenen", klinkt het bij korpschef Jean-Paul Mouchaers. "Ik wil op een constructieve manier omgaan met fouten van medewerkers. Van fouten maken kan men veel leren. Medewerkers om uitleg vragen over wat er fout zou zijn gegaan, is een wezenlijk onderdeel van het coachen en ondersteunen van medewerkers. Een bijsturing is dan ook geen straf maar een manier om te leren uit fouten", besluit Mouchaers.