Burgemeester na de kritiek van 'afvallige schepen': "Kiezer heeft hier geen boodschap aan"

Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) roept op tot sereniteit en ernst na de uitlatingen van onafhankelijk schepen Filip Van Ginderdeuren. Die gaf verstek tijdens de jongste gemeenteraad en verklaarde dat gisteren door een "gebrek aan loyaliteit en collegialiteit" binnen het college te hekelen.

De bestuurscoalitie van De Knop wankelt. Na de overstap van gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen naar N-VA/LennikKwadraat hield ze nog slechts een krappe meerderheid over. En dan is er nog schepen Filip Van Ginderdeuren, die al langer overhoop ligt met het college. Gisteren legde hij uit waarom hij niet present tekende op de jongste gemeenteraad - een afwezigheid die De Knop die avond haar meerderheid kostte. Van Ginderdeuren vindt dat het gemeentebestuur in de voorbije zes jaar amper iets verwezenlijkt heeft, en vooral De Knop en schepen Johan Limbourg kregen een veeg uit de pan.

Administratieve molen

"Maar de argumenten van Van Ginderdeuren zijn niet correct", weerlegt De Knop nu. "Hij gebruikt de moeilijke en trage administratieve molen van de overheid om zijn collega's te treffen. De problematiek van de lift in de bib (Van Ginderdeuren kaartte aan dat die al jaren op zich laat wachten, zonder dat het college er volgens hem enigszins vaart achter zet, red.) is geen eenzijdig verhaal, maar wordt bekeken binnen een totale behoeftestudie voor de bib en de academie. Intercommunale Haviland staat ons bij in dat dossier, omdat het te complex is voor onze eigen technische dienst. Daardoor gaat het inderdaad minder snel vooruit. Voorts liggen de plannen voor de verbouwing van de feestzaal klaar en start volgende maand de inrichting van de Dekenijtuin (twee projecten die voor Van Ginderdeuren ook te lang stof vergaarden, red.)."


Van Ginderdeuren eiste ook meer loyaliteit en collegialiteit, maar volgens De Knop zijn er al maatregelen genomen om hem bij het gemeentebestuur te betrekken. "Op zijn vraag vindt het college in de komende periode plaats om 18 uur, in plaats van 14 uur. Er is ook geen sprake van voorliegen of dossiers blokkeren. De uitspraken van schepen Van Ginderdeuren stellen die loyaliteit sterk op de proef. De kiezer heeft er ook geen boodschap aan, tenzij je natuurlijk de huidige bestuursploeg wil afkraken. Als burgemeester roep ik dan ook op tot ernst en sereniteit." (MEN)