"Wil bestuur niet praten? Dan gaat stekker uit coalitie"

SCHEPEN VAN GINDERDEUREN REIKT DE HAND, MAAR STELT ZIJN EISEN

Schepen Filip Van Ginderdeuren.
Foto Mozkito Schepen Filip Van Ginderdeuren.
Schepen Filip Van Ginderdeuren heeft meer uitleg gegeven over zijn afwezigheid tijdens de vorige gemeenteraad. Hij maakte een statement tegen het beleid van het gemeentebestuur. Hoewel hij nog wil samenwerken met de bestuursploeg van Irina De Knop, stelt hij zijn eisen. "Ik vraag meer loyaliteit en collegialiteit", zegt hij.

Komt het nog goed tussen Filip Van Ginderdeuren en de rest van het schepencollege? De onafhankelijke schepen voor Vrije Tijd kwam niet opdagen op de laatste gemeenteraad, waardoor het gemeentebestuur zijn meerderheid verloor. Oppositiefractie N-VA/LennikKwadraat weigerde het college te depanneren, en verliet prompt de raadszaal.


Van Ginderdeuren zweeg de voorbije week in alle talen, maar doet nu zijn boekje open. "Sinds 29 augustus was ik niet meer aanwezig op het schepencollege", vertelt hij. De reden? De blokkering van twee dossiers door een deel van het college. "Eerst en vooral wilde ik enkele problemen van het gemeentepersoneel aankaarten. Dat kan geen verlof zonder wedde opnemen voor onverwachte omstandigheden, zoals een begrafenis van een vriend", zegt hij. "Verder pleit ik al jaren voor de installatie van een lift in de bib. Al vier jaar vraag ik naar het dossier, maar ik kreeg nooit antwoord. Tot ik onlangs te horen kreeg dat zelfs Haviland nog niet op de hoogte was van de aankoop van een lift. Het college heeft mij dus jaren voorgelogen. Toen ik het dossier zelf in handen nam en het wilde bespreken op het college, werd dat punt op voorhand geschrapt. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven om niet meer op te dagen."

Gemeente staat stil

Na het voorval vroeg de schepen een gesprek aan met de voorzitters van Open Vld en CD&V. "CD&V wilde met mij praten, maar Open Vld liet niets van zich horen. De liberalen wanen zich onaantastbaar, terwijl Lennik al 6 jaar stilstaat. De twee liberale collegeleden (burgemeester De Knop en schepen Johan Limbourg, red.) denken nog dat ze de grootste fractie in de gemeenteraad zijn. Maar de realiteit is anders. Hoewel er beslissingen genomen worden, worden te veel projecten niet uitgevoerd. Zo is de Dekenijtuin nog altijd niet gerestaureerd en ook de renovatie van de feestzaal van Jo Baetens loopt vertraging op."

Collegialiteit

Van Ginderdeuren stelt nu zijn eisen. "Ik wil collegialiteit en loyaliteit. Bij ieder dossier heb ik, samen met de gemeentelijke administratie, timings vooropgesteld. Als ik merk dat het weer fout loopt, dan trek ik de stekker uit de coalitie. Alleen zo kan ik druk zetten om deze legislatuur nog iets te bereiken. Als het gemeentebestuur niet meer met mij wil praten, dan wordt Lennik helemaal onbestuurbaar."


Over zijn politieke toekomst blijft Van Ginderdeuren op de vlakte. Een ding staat wel vast: tussen hem en Open Vld komt het niet meer goed.