't Rakkertje zingt voor nieuwe lokalen

VOLTALLIGE SCHOOL PROTESTEERT TEGEN BLOKKERING NIEUWE GEBOUWEN

Als protestactie bezetten de leerlingen een deel van de speelplaats en zetten ze een lied aan waarin ze 't Rakkertje bezingen.
Foto Mozkito Als protestactie bezetten de leerlingen een deel van de speelplaats en zetten ze een lied aan waarin ze 't Rakkertje bezingen.
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool 't Rakkertje hielden gisteren een protestactie tegen de blokkering van hun nieuwe lokalen. 170 kinderen zongen samen een lied en hopen dat de bouw zo snel mogelijk mag starten. "Want iederéén is voor dit project", zegt Stijn De Mot van de ouderraad.

"In heel dit verhaal zijn er verschillende actoren, maar slechts een slachtoffer: de leerlingen van 't Rakkertje", zegt directeur David Minner. De voorbije maanden zag de school lijdzaam toe hoe hun nieuwbouwproject - een schoolgebouw met extra klaslokalen, sportzaal en administratieve ruimte - werd tegengehouden. Twee buurtbewoners kregen gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemeente Lennik startte in februari met de bouw, maar een maand later werden de werken abrupt gestopt. Gevolg: de school is deels ingenomen door de werf, maar er wordt niet meer gewerkt.

Onzekerheid

Directeur Minner windt er geen doekjes om. "Ik ben voor de nieuwbouw", zegt hij. "Dat staat 100 procent vast. Iedereen wéét dat 't Rakkertje moet uitbreiden om alle leerlingen op een locatie te krijgen. Niemand is tegen het project, maar enkele buurtbewoners vinden dat er aanpassingen moeten komen. Wij wijzen met deze actie niemand met de vinger. Alle partijen moeten open kaart spelen en naar een oplossing zoeken." 170 leerlingen van 't Rakkertje zongen gisteren een lied op de speelplaats. In het lied werd duidelijk waarom ze 't Rakkertje zo graag zien. "De onzekerheid weegt op leerlingen, leerkrachten én ouders. Het dossier leeft bij onze school. De afgelopen maanden kwamen we enkele keren negatief in het nieuws - niet door onze schuld. Met deze positieve actie willen we onze stem laten horen. Deze situatie is een extra last voor onze organisatie. We hoopten om de bouw zo snel mogelijk af te ronden en even op onze tanden bijten. Door dit aanslepend dossier is het bijna zeker dat we begin volgend schooljaar nog niet in het nieuwe gebouw kunnen trekken."

Turnen in refter

Ook de ouderraad steunt de protestactie van de leerlingen. De vereniging vindt deze situatie ontzettend jammer. "Een uitbreiding van de school leek ons een geweldige zaak", aldus Stijn De Mot. "Het biedt enkel maar voordelen. Momenteel turnen de leerlingen in de refter, waar er 's middags wordt gegeten. Een sportzaal is broodnodig om de kwalitatieve lessen te behouden. Met deze actie wil de school vragen om zich blijven te engageren voor 't Rakkertje. Met volle overtuiging en respect voor iedereen." Hoe het dossier vordert, blijft koffiedik kijken. De gemeente Lennik probeert een minnelijke schikking te treffen met de omwonenden.