"Doodgewone jeugdbeweging, met Vlaamse insteek"

VNJ LENNIK SCHIET IN SEPTEMBER UIT DE STARTBLOKKEN

Marnix Stie en Diederik Aelbrecht in de schaduw van paard Prins.
Mozkito Marnix Stie en Diederik Aelbrecht in de schaduw van paard Prins.
Begin september is Lennik een jeugdbeweging rijker met het Vlaams Nationaal Jeugdverbond - kortweg VNJ Lennik. Diederik Aelbrecht en Marnix Stie zijn de initiatiefnemers van de nieuwe vereniging. "Kameraadschap staat centraal bij ons", vertelt Aelbrecht.

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond heeft tientallen afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. In september zal het VNJ zich ook in het Pajottenland vestigen. "Het VNJ is in de eerste plaats een jeugdbeweging die haar leden een geweldige tijd wil bezorgen", zegt initiatiefnemer Diederik Aelbrecht. "Wij organiseren een waaier aan activiteiten. De uniek sfeer en vriendschap kan je enkel bij een jeugdbeweging vinden. Wat ons onderscheidt van Scouts en Chiro? Het Vlaams karakter. We zijn een Vlaamsgezinde jeugdbeweging, zonder politiek afhankelijk te zijn. We vinden het belangrijk om tijdens onze activiteiten regelmatig bezig te zijn met thema's die passen binnen onze Vlaamse geschiedenis en tradities."


Zo wil VNJ Lennik haar leden op een speelse manier kennis laten maken met de Vlaamse geschiedenis. Geen droge geschiedenislessen, maar luchtige activiteiten met een Vlaamse insteek. "Als we naar Kortrijk gaan, praten we natuurlijk over de Guldensporenslag. Maar het bijbrengen van de Vlaamse geschiedenis is slechts een klein deeltje. We willen ook Vlaamse liederen doorgeven aan de volgende generatie. En het gaat niet enkel over geschiedenis. We willen samen met onze leden bouwen aan het Vlaanderen van morgen. Zo willen we graag helpen het Nederlandstalig karakter van het Pajottenland te behouden."

Iedereen welkom

Er zijn geen specifieke vereisten om lid te worden. Praktisch iedereen, die het Vlaams gedachtegoed genegen is, mag zich aansluiten bij VNJ. "Ook mensen met een migratieachtergrond", verduidelijkt Stie. "Wij zijn een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. Wie een VNJ-uniform aantrekt, hoort er bij. Wij maken geen enkel onderscheid. Kameraadschap staat centraal. Daarnaast willen we iedereen respect en zelfstandigheid bijbrengen. Respect voor de medemens, onze taal, cultuur en milieu."


Vanaf september trekt VNJ zich op gang. Momenteel zoeken de initiatiefnemers nog lokalen. Daarvoor schuimen ze Lennik af. "Binnenkort zullen we daar meer nieuws over hebben. We willen onze lokalen niet in het centrum van Lennik, maar wel buiten de dorpskern - in het meer landelijke gedeelte. Daar hebben we veel ruimte voor onze activiteiten." Wie interesse heeft om zich aan te sluiten, kan terecht op de website www.lennik.vnj.org. Daarnaast kan je contact opnemen met VNJ via lennik@vnj.org of 0496 73 24 67.