Start werken in Rollegem-Kapelsestraat

De aanleg van een nieuw wegdek en een nieuw dubbelrichtingsfietspad in de Rollegem-Kapelsestraat start vanaf maandag 19 februari. "De vernieuwing gebeurt vanaf het rond punt met de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle tot aan de Winkelse Kapelstraat", schetst verkeersschepen Wally Corneillie (CD&V/VD). "Bovendien wordt de huidige rijweg aan beide kanten een stuk breder. Nabij de woonkernen zal het fietspad verhoogd liggen ten opzichte van de rijweg. In de door de weilanden begrensde zone komt een apart liggend fietspad in cementbeton en met een gescheiden groenzone. Ook de nutsmaatschappijen stappen mee in het verhaal. Zij zorgen voor een ondergronds net en nieuwe straatverlichting aan de kant van Roeselare". De herinrichting zal in drie fasen gebeuren. De eerste fasen tussen de rotonde tot aan de Moorseelsestraat zullen duren tot eind augustus. De derde fase of het deel van de Moorseelsestraat tot aan de Kapelstraat start in november 2018. "Het verkeer dat vanuit Winkel naar Rollegem-Kapelle wil, wordt omgeleid via de Waterpachtgoedstraat waar een beperkte snelheid van 50 kilometer per uur zal gelden. Wie de omgekeerde beweging maakt, zal via Moorsele moeten rijden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers".


(VGGS)