Subsidies jeugdhuis herverdeeld

De gemeente Lede keurde net een nieuw subsidiereglement voor jeugdwerk goed. "Een ingreep die noodzakelijk is aangezien het huidige reglement te complex was", stelt jeugdschepen Elke Meganck (CD&V). Een werkgroep van de jeugdraad zette zijn schouders onder het herschrijven en vereenvoudingen van het reglement. "Gelijktijdig werden de voor het jeugdhuis voorziene en sinds de stopzetting ongebruikte budgetten opgenomen in het globale jeugdbudget. Op die manier komt dat de andere verenigingen ten goede, maar is het ook herbruikbaar bij een eventuele heropstart." (KMJ)