Resterende kasteelvleugel wordt gesloopt

De resterende schoolvleugel rechts van het oude markizaat wordt dan toch gesloopt.
Foto Koen Moreau De resterende schoolvleugel rechts van het oude markizaat wordt dan toch gesloopt.

De gemeenteraad van Lede heeft unaniem beslist de resterende schoolvleugel van het 'kasteel van Mesen' te slopen. Die vleugel werd bij de eerste sloop van de kapel en andere schoolvleugel bewust gespaard met de bedoeling die te integreren in de geplande serviceflats. Een beslissing die voor een forse meerprijs bij de sloop zorgde en toekomstige investeerders zo erg afschrok dat niemand wou instappen voor de publiek-private samenwerking waar het toenmalig bestuur voor koos. De sloop van het resterende deel wordt geraamd op 363.000 euro.


De geplande serviceflats komen ook niet op die plek en de geplande verbouwing van de Markizaathoeve wordt eveneens gestopt. Door die nieuwe beleidskeuzes moet de gemeente nog eens 36.300 euro schadevergoeding betalen. Over de Markizaatruïne werd met geen woord gerept. Een poging om subsidies binnen te halen, leverde echter niets op. "Het enige wat in het domein in aanmerking komt voor een subsidie zijn enkele bomen in het park", aldus schepen Dirk Rasschaert (Open Vld). (KMJ)