Gouverneur schorst verplaatsing voetweg

De klacht van Vlaams Belang over het niet intrekken van een eerdere beslissing over het verplaatsen van een voetweg in Impe is bekrachtigd door de gouverneur.


"Het eerder standpunt van het schepencollege dat dit niet nodig was, bleek duidelijk verkeerd", aldus Filip Bauters en Marc Boterberg. Het eerste besluit werd dan ook logischerwijs herroepen. (FEL)