Gekibbel over toekomst kerken

Meerderheidspartijen CD&V en Open Vld staan in Lede lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de opmaak van het kerkenplan. Dat plan moet bepalen wat er op termijn met de kerken moet gebeuren.

Voornaamste struikelblok is het gebrek aan inspraak door de gemeentelijke overheid. Om geen politieke verantwoordelijkheid te dragen, werd de voorbije jaren alles afgewenteld naar de parochies en parochiepriester. Open Vld hekelt nu het gebrek aan overleg met de gemeente. Geen onlogische vraag, aangezien de gemeente Lede - met uitzondering van de kerk van Wanzele - eigenaar is van alle kerkgebouwen.


"Officieel overleg is er nooit geweest. Wij stemmen daarom tegen het voorliggende plan", stelden de liberalen. Volgens burgemeester Uyttendaele (CD&V) waren er wel degelijk contacten. Zijn partij keurde uiteindelijk samen met gemeenteraadsleden Marc Boterberg (Vlaams Belang) en Norbert De Jonge (onafhankelijk) het voorliggende plan goed. N-VA stemde ondanks een duidelijk pleidooi over een gebrek aan toekomstvisie niet mee. Daardoor werd nipt vermeden dat de gemeente 640.000 euro toegekende subsidies voor restauratiewerken in de hoofdkerk zou verliezen. (KMJ)