Cordon sanitaire doorbroken (maar CD&V koos voor andere coalitie)

Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).
Koen Moreau Burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V).
Terwijl het ganse land kijkt naar de politieke situatie in Ninove blijkt dat CD&V in Lede de bedoeling had Lede Vlaams en Zinvol - een lokale naam voor Vlaams Belang - aan boord te hijsen van het gemeentebestuur. Toen die samen niet genoeg stemmen bleken te hebben, gingen de christendemocraten dan maar met De Coöperatie en Groen in zee.

Dat Vlaams Belang de voorbije maanden in Lede wel heel sterk oppositie voerde tegen meerderheidspartij Open Vld en zo extra vuur gaf aan de sluimerende breuk met coalitiepartner CD&V is sinds gisteravond plots heel wat beter te verstaan. Gemeenteraadslid Filip Bauters maakte bij de opening van de gemeenteraad bekend dat er een mondeling voorakkoord was tussen Vlaams Belang en CD&V.

“Onze beide partijen overlegden tot in Brussel toe waarop de naam Vlaams Belang als enig obstakel veranderd werd in Lede Vlaams en Zinvol”, vertelde Bauters. “Wij werden begin dit jaar door CD&V gecontacteerd om een samenwerking op poten te zetten”, stelde Bauters van het tot ‘Lede Vlaams en Zinvol’ vervelde Vlaams Belang. Die vervelling bleek overigens een zeer bewuste keuze om het cordon sanitaire op verdoken wijze te kunnen doorbreken. “De naam Vlaams Belang was een obstakel, maar heel vlug werd daar voor beide partijen - tot in Brussel toe - een oplossing voor gevonden”, stelde Bauters tijdens de gemeenteraad onomwonden.

Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol) hield bij aanvang van de gemeenteraad geen blad voor de mond.
Mathias Mariën Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol) hield bij aanvang van de gemeenteraad geen blad voor de mond.

Liberalen stappen op

Iedereen keek naar CD&V, maar daar ontkende noch bevestigde iemand de straffe uitspraak. De gedumpte coalitiepartner Open Vld/Lede dacht daar anders over. Na een korte schorsing besloten de aanwezige liberalen op te stappen.

“De stilzwijgendheid is veelzeggend en niet te tolereren voor ons als democratische partij. Wij moeten onze achterban raadplegen om te kijken hoe we hier verder mee om gaan”, stelde fractieleider Peter Venneman. In het kielzog van de liberalen stapten ook VB-kopman Marc Boterberg en Filip Bauters op.

Schijnheiligen

Dat zijn partij ondanks dat manoeuvre – en mogelijk ook omdat CD&V (10 zetels) en Lede Vlaams en Zinvol (2 zetels) slechts 12 van de 25 zetels konden vertegenwoordigen - uit de boot viel om verder te besturen, zit hem duidelijk hoog.

“Ik heb spijtig genoeg geleerd dat niet alleen moslimextremisten goed overweg kunnen met messen, maar ook christenen blijken perfect een mes in iemands rug te kunnen deponeren. Ik baal dan ook van de schijnheiligen die hun beloftes niet nakomen en die, ondanks het feit ze toebehoren aan het clubje die de tien geboden respecteren, onnoemelijk zondigen tegen gebod acht en tien.”

CD&V handelde, in aanwezigheid van toekomstige coalitiepartners Groen en De Coöperatie alsook oppositiepartij N-VA, de gemeenteraad verder af zonder ook maar iets van reactie te geven. Na afloop nodigde burgemeester Uyttendaele zonder de minste gène de nog aanwezige politici en het publiek uit om in een naburig café iets te drinken op zijn komende ambtstermijn.

Lees de volledige toespraak onder de foto.

Bedoeling was om als Lede Vlaams en Zinvol op verscholen wijze het cordon sanitaire te doorbreken.
Repro Moreau Bedoeling was om als Lede Vlaams en Zinvol op verscholen wijze het cordon sanitaire te doorbreken.

Gemeenteraardslid Filip Bauters (Vlaams Belang / Lede Vlaams en Zinvol) las onderstaande tekst voor:

Eerst en vooral wil ik iedereen, die zich de voorbije maanden ingezet heeft om op zijn manier een steentje bij te dragen tot het welslagen van om het even welke partij, proficiat wensen met enerzijds de gepresteerde inzet en anderzijds de behaalde resultaten. Ook een dikke proficiat aan de nieuwe coalitiepartners voor de heel snelle afgehandelde onderhandelingen. Hopelijk kunnen we de komende legislatuur genieten van een deels vernieuwde ploeg die zich ten volle zal inzetten met slechts 1 algemeen doel, namelijk het welzijn van de Leedse burger. Uiteraard twijfel ik er niet aan, want als elk dossier zo goed voorbereid wordt en zo snel afgehandeld wordt, als het dossier van vorige zondag, dan kan dit niet mislukken.

Tevens ben ik verheugd dat ik eindelijk na twee jaar een zinvolle bestemming gevonden heb, voor de dure tablet die ik, net zoals jullie allemaal in 2016 gekregen heb. Ik ga die vanaf vandaag inzetten om klankopnames te maken van de gemeenteraad. En uiteraard heb ik daar mijn reden voor ! Ik heb ondervonden dat een aantal mensen het niet zo nauw nemen met het gesproken woord. Woorden gaan soms volledig op in het oorverdovend lawaai van het gebruis van onze gemeente. Woorden waaien soms nog sneller over, als om het even welke storm. Woorden zijn in een relatief lang leven van de mens slechts een aaneenschakeling van heel korte momentjes die nog sneller als een bliksemschicht terug verdwenen zijn. Ware het niet natuurlijk dat we al die korte momentjes gaan vastleggen zodat we ze nadien opnieuw en opnieuw en opnieuw kunnen gaan beluisteren. Dat is spijtig genoeg de enige manier om woorden een echte waarde en betekenis te gaan geven.

En als ik het nu toch over woorden heb, dan wil ik er een aantal citeren :

Minachting

Schijnheilig

Hypocriet

Ontrouw

Arrogant

Denigrerend

Waardeloos

Verloochenen

Onaanvaardbaar

Ontkennen

Afzweren

Miskennen

Verraden

Negeren

Afwijzen

Huichelarij

Leugenaars

Farizeeërs

Deze woorden zijn een ingekorte samenvatting van het respectloos behandelen van iemand die me heel nauw aan het hart ligt.

Ik zal er dan ook persoonlijk op toekijken dat al deze woorden de komende maanden en jaren de juiste bestemmelingen toegewezen krijgen !

Want ik heb spijtig genoeg geleerd dat niet alleen moslimextremisten goed overweg kunnen met messen, maar ook Christenen blijken perfect een mes in iemands rug te kunnen deponeren.

Ik wil nog benadrukken dat niemand uit mijn omgeving de inhoud van deze korte rede wist. ik neem heel uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid hiervan persoonlijk op mij. Omdat ik verschrikkelijk baal van schijnheiligen die hun belofte niet nakomen voelde ik me verplicht om enkel uit respect voor iemand die straks twee decennia in de gemeenteraad zit, vorige zondag smerig getackeld werd. In het voetbal verdienen zulke fouten een rode kaart en bij herhaling zelfs een levenslange schorsing.

Aanvankelijk zou ik hier mijn betoog stoppen, ware het niet dat ik gisteren telefonisch gecontacteerd werd met een boodschap die nog een grotere leugen was, dan al de loze woorden van de voorbije maanden. Daarom wil ik nog 1 minuut verder praten.

Vlaams Belang Lede werd begin dit jaar gecontacteerd door CD&V om een samenwerking op poten te zetten.

Deze samenwerking kon perfect opgebouwd worden met mensen als Marc Boterberg en mezelf. Twee personen waar men ten volle kon op rekenen en waar er geen enkele vrees was, dat ze zouden buiten de lijnen kleuren. Bovendien hadden ze zelfs geen boter op het hoofd. Enige obstakel was natuurlijk de naam Vlaams Belang, waar heel vlug en voor beide partijen, tot in Brussel toe een oplossing voor gevonden werd. De trend was gezet, het cordon sanitair zou ook in Lede verscholen doorbroken worden. Alles verliep volgens plan en de genegenheid was meer dan groot. Maar ondertussen werd in Lede de zoveelste nieuwe en zelfs heel kleurrijke partij geboren.

Men verwijt Norbert De Jonge dat hij over een tijdspanne van meer dan twintig jaar, alle kleuren aangedaan heeft. Wel er is een paar maand geleden een nieuwe techniek gevonden om Norbert zijn record zo vlug mogelijk te breken. Namelijk zo veel mogelijk kleuren bij elkaar steken en bovendien de voeten vegen aan het verhaal van de boter op het hoofd. Deze nieuwe partij blijkt voor CD&V een veiligere oplossing te zijn als met een verdoken Vlaams Belang in zee te gaan en men veranderd, achter de schermen en zonder medeweten van een groot aantal van hun eigen mandatarissen, het geweer van schouder.

De toenadering naar Marc en mezelf, blijft bij de onwetenden gemeend hecht en bij de bouwers van de nieuwe constructie schijnheilig hecht. Ik heb er geen enkel probleem mee dat men, voor eigen belang, onderweg van richting veranderd, maar ik word wel walgelijk ziek van schijnheiligheid ( daarvoor misschien ook dat ik ongelovig ben en dat ik me enkel op vaststaande feiten baseer) en ik betreur bovendien het feit dat er mensen bestaan die zelfs de ballen niet aan hun lijf hebben om hun zogezegde kameraden op een correcte manier in te lichten.

Ik werd gisteren om 17.33 u gebeld en kreeg een uitleg van 37 minuten over het hoe en waarom wij uit de boot vielen, excuses en schuldgevoel. Om 18.39 u ( een uurtje later ) hoorde ik tijdens een gesprek van 21 minuten van iemand anders een totaal ander verhaal. Om 19.19 u wou ik een bevestiging van het tweede verhaal, wat ik tijdens een gesprek van 14 minuten ook kreeg. En om 21.30 u was me reeds voor de derde keer het tweede en juiste verhaal bevestigd. Mijn besluit en grote les : Ik weet perfect waarom ik ongelovig ben. Ik wil het spelletje van ongehoorde schijnheiligheid niet meespelen en ik baseer me enkel op vaststaande feiten. In dit verhaal zijn we belogen en bedrogen door mensen die prat gaan op het feit dat ze toebehoren aan het clubje die de tien geboden respecteren.

Maar die onnoemelijk zondigen tegen gebod 8 & 10.

8 .Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort.

Voorzitter, dankjewel dat ik de gelegenheid kreeg om even mijn oprecht hart te luchten.
46 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Peter Goossens

  Of dat er veel gaat veranderen dat betwijfel ik , er gaan er weg en komen andere in de plaats om te profiteren van de burgers , zoals ze zeggen wie aan de pot zit likt er aan en dat zal nu niet anders zijn met wie er bij komt , moesten ze niet kunnen profiteren ze zouden niet staan springen om een postje te bemachtigen en das niet enkel daar dat is in de meeste gemeenten zo maar of het met de vernieuwing beter gaat zijn das nog altijd een serieus vraagteken

 • roland peeters

  Is dat niet strafbaar, de clown uithangen als burgemeester?

 • Frits Van Buyten

  Gino door zulke bril kan je die story met lede ogen aankijken

 • Gino Denil

  Kunnen ze daar eens geen omhaling doen om die CD&V burgemeester een fatsoenlijke brilmontuur te kopen. Dit is toch echt geen zicht.

 • Eric Beirens

  Het doorbreken van het cordon ware voor heel vele gemeentes en steden DE oplossing om een comfortabel zittende gemeenteraad samen te stellen, zonder dat dient gevreesd voor de reactie en eventuele disciplinaire sancties, vanwege de partijvoorzitters, die thans als het zwaard van Damocles boven de hoofden hangt.