Zot van Wies staat weer te blinken

STANDBEELD KRIJGT OPKNAPBEURT NA 25 JAAR

De Zot van Wies staat na 25 jaar weer te blinken op het plein aan het Ontmoetingscentrum.
Copyright : Geert De Rycke De Zot van Wies staat na 25 jaar weer te blinken op het plein aan het Ontmoetingscentrum.
De Zot van Wies is terug. Het standbeeld kreeg, naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan, een volledige opknapbeurt en blinkt weer als nooit te voren. Meteen werd ook het plein waar het beeld op staat, aan het Ontmoetingscentrum, heraangelegd. De feestelijke inhuldiging ging gepaard met een druk bijgewoonde receptie.

De voorbije weken lag het pleintje aan het Ontmoetingscentrum van Wieze in de Schoolstraat er verlaten bij. De Zot van Wies was er weggehaald. "Om het kunstwerk een volledige renovatiebeurt te geven", vertelt Marc Colman, van het carnavalcomité van Wieze, dat instond voor het project. "Meteen kreeg ook het hele plein een complete make-over, zodat het er nog aantrekkelijker uit zou zien."


Dat het beeld een opknapbeurt moest krijgen, was niet zo verwonderlijk, het staat al 25 jaar op zijn plaats. "Regen en wind hadden hun sporen duidelijk achtergelaten", zegt Colman. "Inox is dan wel een materiaal dat tijdsbestendig is en veel weersomstandigheden aankan, maar na 25 jaar was een opknapbeurt toch eens nodig. Wieze was indertijd één van de eerste gemeenten in het land dat erin slaagde een standbeeld ter ere van de jarenlange carnavalstraditie te realiseren. Dan moeten we het beeld ook in ere houden." De Zot van Wies kan er alvast wel weer tegen de komende 25 jaar. Het standbeeld blinkt weer als nooit te voren. Het pleintje kreeg nieuw gras en een speels zitelement. "In het najaar worden nog struiken rond het plein aangeplant en een bloemenperk vooraan voorzien", vertelt burgemeester François Saeys (Open Vld).


"Het gemeentebestuur verleende met plezier steun aan het carnavalcomité voor deze renovatie. Het resultaat is een mooi voorbeeld van goede samenwerking."

Inhuldiging

De inhuldiging van het kunstwerk was ook een aanleiding voor een terugblik. Colman herinnert zich nog goed hoe hij het idee voor een carnavalswerk vorm gaf. "Dat ontstond tussen pot en pint na een toneelrepetitie in het Gildenhuis", vertelt hij. "We kregen toen een oud pamflet in handen met een Zot van Wies, zoals de Wiezenaren met een spotnaam genoemd worden, op. Op basis daarvan een kunstwerk maken leek echt top. Het kostenplaatje bleek echter een hinderpaal voor het toenmalig gemeentebestuur. Het carnavalcomité stond dan maar zelf in voor de financiering en plaatsing van het standbeeld, gemaakt door beeldhouwer Willy De Meester uit Denderbelle." Dankzij Luc Van Driessche weten de Wiezenaren nu ook hoe ze aan hun spotnaam komen. Dat lichtte de secretaris van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator toe tijdens de openingsrecpetie. "In 1890 hadden de Wiezenaren al de naam merkwaardig te zijn", vertelt hij. "Maar de oorsprong van de Zot van Wies is terug te vinden in vooroorloogse cavalcades. Wieze was één van de eerste gemeenten om carnaval te vieren en stond daar tot ver buiten de grenzen om bekend. Voor Wieze is dit geen spotnaam, maar een eretitel."