Nieuwbouw voor Heidehof

In de plaats van de huidige zaal Heidehof in Heizijde komt er een nieuwbouw. Dat heeft het schepencollege van Lebbeke beslist. Dat bereikte recent een akkoord met de vzw Dekenale Werken om de Zaal Heidehof te verwerven, in ruil voor de pastorie. Rond de site was een tijd geleden heel wat te doen, nadat bleek dat de Dekenale Werken de kerk van Heizijde wilde omvormen tot een grote fuifzaal. Daar kwam veel protest van buurtbewoners tegen. Het gemeentebestuur zocht, op basis van de verzuchtingen van omwonenden, naar een oplossing. De verwerving van Zaal Heidehof was het resultaat. Die moet dienst doen als ontmoetingsruimte en middelgrote zaal waar verenigingen kunnen fuiven en activiteiten organiseren. "Intussen lieten we onderzoeken of we dit best verwezenlijken via een renovatie of een nieuwbouw", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Het is een nieuwbouw geworden. Het gebouw is sterk verouderd, zodat bij renovatie alleen de ruwbouw behouden zou kunnen blijven. De kostprijs zou even hoog oplopen als bij een nieuwbouw. Met een nieuwbouw kunnen we de zaal ook iets groter maken dan nu en de zaal perfect laten voldoen aan de hedendaagse regelgeving en normen." (DND)