Gouverneur verwerpt klachten N-VA rond RUP Patmoes

Jan Briers, de gouverneur van Oost-Vlaanderen, heeft de klachten van oppositiepartij N-VA van Lebbeke rond het RUP Patmoes ongegrond verklaard. N-VA diende klacht in omdat de partij meende dat het inzagerecht van de raadsleden geschonden was. "We hadden inzage gevraagd in de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend waren, maar we kregen de documenten niet te zien en de namen van bezwaarindieners waren anoniem gemaakt", klonk het. De gouverneur meent dat het inzagerecht niet geschonden werd. "Alle bezwaarschriften maakten deel uit van het dossier dat ter inzage lag van de gemeenteraadsleden", zegt de gouverneur. "Ze konden worden onderzocht op hun inhoud, los van de vraag of ter bescherming van de privacy de namen van de bezwaarindieners onleesbaar moesten gemaakt worden." Het RUP Patmoes zorgt al een tijd voor commotie in Lebbeke. Na de herlocalisatie van de firma De Saedeleir wil het gemeentebestuur de site een nieuwe bestemming geven. Het liet een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) opmaken. Dat moet wonen, sociale woningbouw en groen mogelijk maken. Een deel ervan blijft KMO-zone. (DND)