Bepaal mee toekomst H. Kruiskerk

KERKRAAD VRAAGT VOORSTELLEN NIEUWE INVULLING GEBOUW

De leden van de Kerkraad in een lege Heilig Kruiskerk.
Foto Geert De Rycke De leden van de Kerkraad in een lege Heilig Kruiskerk.
De Kerkraad roept iedereen op voorstellen te doen voor de herbestemming van de parochiekerk Heilig Kruis in de Lange Minnestraat. "Zo willen we een gedragen nieuwe invulling van het gebouw", klinkt het.

De kerk van de Heilig Kruisparochie in de Lange Minnestraat is sinds 1937 in gebruik. Het Kerkenbeleidsplan van Lebbeke, dat de toekomst van de Lebbeekse kerken vastlegt, bepaalt dat de H. Kruiskerk niet meer gebruikt wordt voor erediensten en een herbestemming moet krijgen. Het Lebbeekse gemeentebestuur liet recent verstaan zelf een nieuwe invulling voor het kerkgebouw voor ogen te hebben. Het denkt daarbij aan een polyvalente zaal met sportmogelijkheden.


De Kerkraad van de parochie H. Kruis wil echter eerst alle mogelijke opties bekijken en afwegen, voor een beslissing te nemen. "We kunnen ons zeker vinden in het idee van de gemeente, maar willen ons niet te snel vastpinnen op één mogelijkheid. Bovendien willen we voorkomen dat we een herhaling krijgen van wat zich in Heizijde afspeelde, met protest tegen de nieuwe plannen", zegt Dirk De Cock. "We gaan dus niet zomaar een project lanceren, zonder eerst te polsen naar de ideeën die inwoners zelf hebben. Zo zijn we zeker dat bij een latere beslissing er ook een draagvlak voor is bij de bevolking."


De Kerkraad wil de H. Kruiskerk voor vijftig jaar in erfpacht geven aan die organisatie die er een nieuwe bestemming aan geeft. "Iedereen mag voorstellen doen", zegt Luc Vermeiren. "We richten ons hierbij in de eerste plaats tot non-profitorganisaties, onder andere omdat het kerkgebouw zich in een zone voor openbaar nut bevindt. Wie de herinrichting en het onderhoud van het gebouw op zich wil nemen voor een bepaald project, mag ons dat laten weten. Zitten daar projecten met een caritatief doel, zoals bijvoorbeeld huisvesting of maaltijdvoorzieningen voor kansarmen, tussen, dan zijn we als kerkfabriek geneigd daar voorrang aan te geven en mogelijks mee in te investeren."


Omdat de kerk momenteel niet meer in gebruik is, wordt ze leeggehaald.

Inboedel verhuisd

"Zo maken we ze klaar voor een andere invulling", zegt De Cock. "Zo heeft het mooie orgel een nieuwe plek gekregen in de kerk van Opstal. Leerlingen van de muziekacademie krijgen daar orgellessen. De klokken verhuizen waarschijnlijk naar de O.L.Vrouwekerk en ook kazuifels zijn al naar daar versast."


Voorstellen zijn welkom tot 15 april, via kerkfabriek H. Kruis, Torrestraat 5 in Lebbeke of info@dirkdecock.be.