110 leden familie Lambrecht op reünie

NAZATEN GEZIN MET 19 KINDEREN HERDENKEN STAMOUDERS DENIS EN MARIEKE

De leden van de familie Lambrecht in het Ontmoetingscentrum in Wieze.
Foto Geert De Rycke De leden van de familie Lambrecht in het Ontmoetingscentrum in Wieze.
Een familiereünie zoals er zelden zijn. Daar zorgde de familie Lambrecht, ooit uitgeroepen tot de grootste van Vlaanderen, voorbije zaterdag in Wieze voor. Het gaat dan ook om een groot nageslacht van meer dan tweehonderd nakomelingen van Denis Lambrecht en Marieken Van den Bossche. Veertien van hun negentien kinderen zijn nog in leven en die brachten hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen mee.

Een drukte van jewelste zaterdag in het Ontmoetingscentrum van Wieze. 110 leden van de familie Lambrecht tekenden er present voor een hapje en een drankje, een fijne babbel en heel wat animatie. Zo stonden voor kinderen een ballon- en tekenwedstrijd op het porgramma en was er een spelprogramma 'Is er WiFi in WIES?'"


Wieze als locatie voor de reünie was niet toevallig gekozen. Het is in dit dorp dat Denis Lam-brecht en Marieken Van den Bossche, geboren in 1910 en 1914, in de dertiger jaren hun gezin stichtten. "Ze trouwden in 1934 en uiteindelijk werden negentien kinderen geboren", zegt Henri Lambrecht, één van de zonen. "Vader had zo zijn eigen versie over dit groot aantal kinderen. Hij vertelde dat hij ongerust was geweest dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen, dat hij in Lourdes daarom een kaarsje doen branden had en hij het pas twintig jaar later gaan uitblazen was."


De familie Lambrecht werd zo alleszins een van de grootste gezinnen in Vlaanderen. "Het moet in de genen gezeten hebben", zegt Henri. "Ik ploos een aantal jaren geleden de stamboom van ons geslacht uit en geraakte tot de jaren 1500. Onderweg kwam ik nog wel een aantal gezinnen tegen met meer dan twintig kinderen."

Vaste afspraak

Ondertussen maakt de familie Lambrecht er al een negental jaar een gewoonte van om één keer per jaar samen te komen. "Het idee ontstond nadat moeder Marieke overleden was en kort daarna ook een van onze broers overleed", zegt Henri. "Aan de koffietafel stelden we vast dat onze familie elkaar alleen maar zag op droevige momenten en we besloten er werk van te maken om elkaar ook eens op een vrolijke manier te zien. Sindsdien is dit traditie."


Al komt er bij zo'n reünie een hele administratie kijken. "Adressen opsporen van meer dan 200 mensen is geen sinecure", klinkt het. "En om het overzichtelijk te houden heeft elke zoon en dochter een nummer gekregen. Hun nakomelingen krijgen een nieuw getal, dat met het nummer van hun ouder begint. 2.1 bijvoorbeeld, of 3.4. Sommigen wonen nog altijd in Wieze, maar de familie Lambrecht is ondertussen over heel België uitgezwermd. Er wonen zelfs nakomelingen in Nederland en er is zelfs iemand tot in Cambodja getrokken. Overigens is de jongste telg, Ibe, amper zes weken. Ons oudste familielid is dochter Paula, 82 jaar."


Aan herinneringen ophalen alvast geen gebrek tijdens de reünie. Oudste dochter Paula vertelt graag. "Met 19 kinderen was het leven niet eenvoudig en breed hadden we het niet, maar we waren content en hadden een warme thuis", zegt ze. "Elke zondag was er rosbief en we hadden een grote tuin om plezier in te maken. Vader was brouwer en moeder dreef de groothandelszaak in landbouwproducten die we thuis hadden. Maar ze hadden niet liever dan dat we allemaal samen plezier maakten. Het is ook in die nagedachtenis dat we elk jaar samen komen."