"Romeinen hadden hier al brouwerijen"

HEEMKRING WERPT LICHT OP VROEGE GESCHIEDENIS GEMEENTE

Luc Vermeiren met zijn nieuw boek 'Het Lebbeeks Sint-Baafsgoed onthult de sleutel van het Romeinse kadaster'.
Foto Geert De Rycke Luc Vermeiren met zijn nieuw boek 'Het Lebbeeks Sint-Baafsgoed onthult de sleutel van het Romeinse kadaster'.
Heemkring Lebbeke legt met een nieuw boek de vroegste sporen van de gemeente bloot. Een speurtocht leidde auteur Luc Vemeiren naar de jaren vijftig voor Christus, bij de Romeinen. Baanbrekend werk, zeggen kenners. Vermeiren legde de landinrichting van de Romeinen bloot. "Het gonsde hier toen al van de activiteiten", klinkt het.

De Heemkring Lebbeke had de gewoonte om jaarlijks een nieuw jaarboek uit te geven. Een tijd geleden stapte de vereniging hiervan af. "Sindsdien brengen we enkel nog een jaarboek uit als de tijd daar rijp voor is", zegt Dirk De Cock. "Dat is nu zeker het geval. Met 'Het Lebbeeks Sint-Baafsgoed onthult de sleutel van het Romeinse kadaster' van Luc Vermeiren hebben een we boek dat een licht werpt op de heel vroege geschiedenis van Lebbeke."


Auteur Luc Vermeiren groef diep in de geschiedenis van de gemeente. "Mijn speurtocht, nauwgezet uit de doeken gedaan in het boek, leidde mij tot het Lebbeke van 57-51 voor Christus", vertelt Vermeiren. "De schaarse sporen uit die tijd tonen dat het in Lebbeke toen al gonsde van de bedrijvigheid. Zo werd hier, tijdens de Gallo-Romeinse periode, één van de oudste brouwerijen van de hele regio ontwikkeld."

Kadaster

Al biedt het boek meer. Het wordt bestempeld als "baanbrekend voor de geschiedenis van de gemeente en de ruime regio". "Ik ontdekte dat de indeling van percelen en gronden in de regio teruggaan op een Romeinse kadasterindeling", zegt Vermeiren. "Lijnen en afstanden die in Lebbeke teruggevonden werden, kunnen zelfs tot ver daarbuiten doorgetrokken worden. Het fundament van de indeling van gronden en Romeinse wegen is teruggevonden in Lebbeke. Alle huidige kruispunten in Lebbeke bijvoorbeeld gaan terug op dat Romeinse kadaster."

Donkere eeuwen

Nooit eerder werd over deze tijdsperiode in Lebbeke geschreven. Eerder verschenen wel boeken als 'Lebbeke in de negende eeuw' en 'Sporen van een Romeinse weg leiden naar een steunpunt op de Dender'. "Nu belichten we de derde tot de achtste eeuw, de zogenaamde 'donkere eeuwen'", zegt Jozef Dauwe. "Vermeiren heeft hier puik werk geleverd. Zijn ontdekkingen zullen voortaan kunnen dienen voor heel wat andere geschiedschrijvers en archeologen. Ik ben alleszins blij dat ik een paar jaar geleden Luc de aanzet gaf om nog eens iets te schrijven. Zo weten we nu meer over wat er in die vroege geschiedenis van ons dorp gebeurde."


Het boek 'Het Lebbeeks Sint-Baafsgoed onthult de sleutel van het Romeinse kadaster' is te verkrijgen bij de Lebbeekse boekhandels.