Nieuwe dorpskern plots half miljoen goedkoper

GEMEENTE SCHRAPT DURE FONTEIN EN BESPAART OP BOORDSTENEN

De werken in de dorpskern zijn volop aan de gang.
Foto Eric Flamand De werken in de dorpskern zijn volop aan de gang.
De dorpskernvernieuwing in Langemark zal ruim 525.000 euro minder kosten. Het gemeentebestuur bespaart op heel wat details, maar heeft ook de fontein bij het gemeentehuis geschrapt, een besparing van 100.000 euro. "Het enige dat wij mooi vonden, gooien jullie eruit", klinkt het bij oppositiepartij N-VA.

Tijdens de gemeenteraad heeft het schepencollege verklaard dat het kostenplaatje voor de dorpskernvernieuwing in Langemark goedkoper zal uitvallen. Er kan maar liefst 528.408,57 euro, exclusief btw, bespaard worden. "Door details aan te passen zijn we erin geslaagd om de totale kostprijs aanzienlijk te doen zakken", verklaart schepen van Openbare Werken Lieven Vanbelleghem (CD&V). "In de eerste plannen stelde het studiebureau onder meer voor om een 'plint' te voorzien rondom het vroegere kasteelpark : een trottoirband van 50 centimeter in natuursteen. Maar die plint zou enorm duur zijn en heeft een lange levertijd. Aangezien de plint geen serieproduct is, zou de trottoirband ook problemen geven wanneer bijvoorbeeld iemand later een garagepoort wil versteken. Daarom geen natuurstenen plint, maar wel standaard betonboordstenen. Verder zullen er gietijzeren straatkolken komen in plaats van betonnen, want die zijn duurzamer, gemakkelijker en goedkoper. En wat betreft de voetpaden in natuursteen kiezen we voor een dikte van slechts 8 centimeter in plaats van 10. Dat betekent ook een hele besparing. Voor het uitgewassen beton waarmee de straten worden gegoten, waren er zeven soorten granulaat gepland. Maar door slechts vier soorten steentjes in het beton te verwerken, besparen we ook daar. En het ziet er bijna hetzelfde uit."

Kritiek

Fractieleider voor N-VA Dominique Cool fronste de wenkbrauwen. "Wat een vreemde gang van zaken. Het is alsof je zou binnenstappen bij een garagehouder om er een Audi A7 te bestellen en je dan uiteindelijk een paar maanden later toch maar voor een Audi A3 kiest. Is het niet zo dat het bestuur bij het gunnen van een project altijd moet gaan voor de meest gunstige bieding? Het verbaast mij dat het nu plots zoveel goedkoper kan. Kan de aannemer bovendien geen compensatie afdwingen?"

Akkoord met aannemer

Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) ging in de verdediging. "De aanpassingen gebeuren in wederzijds akkoord met de aannemer. Op het moment van de aanbesteding geven de verschillende kandidaten een prijs en dan heb je de mogelijkheid niet om te onderhandelen. Dat zou trouwens niet wettelijk zijn. Dankzij deze verrekeningen hopen we dichter bij het oorspronkelijke ramingsbedrag te komen. De nieuwe wet op overheidsopdrachten geeft ons die ruimte." Schepen Vanbelleghem deed er nog een schep bovenop. "Ook de dure fontein zal worden geschrapt. Daardoor krijgen we voor de zone rond het gemeentehuis een verschil van 100.000 euro en voor de rest van de dorpskern een minprijs van ruim 425.000 euro, exclusief btw. De geraamde totaalkost zakt daardoor van 10,5 miljoen naar 9,9 miljoen euro."


N-VA-fractieleider Cool, die uitbreiding van het gemeentehuis niet genegen is, voegde er ludiek aan toe dat N-VA het schrappen van de fontein betreurt. "Uitgerekend het enige element dat wij mooi vonden aan de plannen, gooien jullie er gewoon uit."