Gemeenteraad keurt prijsbestek OLV-kerk goed

De gemeenteraad heeft het bestek voor de renovatie en herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle goedgekeurd. De kostprijs om een kinderopvang in de kerk onder te brengen, wordt ruw geschat op 1,8 miljoen euro. Daarbij komt nog eens 2,2 miljoen euro voor de inrichting van de liturgische ruimte en de herstelling van de muren. Dat maakt 4 miljoen euro in totaal. N-VA-fractieleider Dominique Cool maakte in de gemeenteraad brandhout van het dossier. "Bespaar ons deze onzin", stelde hij. "De financiële gevolgen zijn onduidelijk. Daarbij komen onvermijdelijk ook nog meerkosten. Op het einde van de rit zullen we volgens mijn berekeningen uitkomen op zo'n 6 miljoen euro. Of maar liefst 6.000 euro per gezin in Poelkapelle." De kinderopvang 't Buitenbeentje bevindt zich nu in een pand naast vrije basisschool De Ooievaar. "Volgens ons zou het beter en vooral goedkoper zijn om 't Buitenbeentje onder te brengen waar nu zaal De Poelkring is, met een corridor tussen de twee scholen en een verkeersvrije ruimte", aldus Cool. Voor de inrichting van de buitenschoolse kinderopvang werd ondertussen 150.000 euro aan subsidies van het Plattelandsfonds toegekend. (DBEW)