45 sociale woningen extra

Op termijn komen er in Langemark-Poelkapelle 45 nieuwe sociale woongelegenheden: 37 woningen in de Schiethoek in Poelkapelle en 8 appartementen in de Poelkapellestraat in Langemark. De gemeente deed hiervoor een aanvraag. "Het objectief voor het aantal sociale woningen in onze gemeente is hiermee bereikt", aldus schepen Frank Gheeraert (Open Vld) op de gemeenteraad. (DBEW)