"Uitzicht voor personeel is prachtig"

NIEUWBOUW AAN GEMEENTEHUIS IN APRIL KLAAR

Burgemeester Alain Wyffels aan het 'Kasteel', met links de nieuwe vleugel.
Foto Christophe Deconinck Burgemeester Alain Wyffels aan het 'Kasteel', met links de nieuwe vleugel.
De nieuwe vleugel van het gemeentehuis van Langemark is tegen april klaar. Burgemeester Alain Wyffels gaf ons alvast een rondleiding. "De medewerkers zullen wedijveren om een bureau op de tweede verdieping. Het uitzicht is er magnifiek."

Over de uitbreiding van het gemeentehuis, in de volksmond het 'Kasteel', zijn in de loop van de jaren heel wat harde woorden gevallen tijdens de gemeenteraden. Volgens de oppositie was het ontwerp ronduit 'lelijk', zou het zicht op het kasteel hierdoor worden 'verkracht' en had de gemeente beter uitgekeken naar een andere locatie. Maar dit ontwerp kwam uit een wedstrijd als het meest functionele naar voor en werd tot uitvoering gebracht, mede omdat alle diensten hierdoor worden gecentraliseerd. Nu de ruwbouwfase zo goed als rond is, doet burgemeester Alain Wyffels (CD&V) het opzet uit de doeken.

Strijkdienst

"Wie hier binnen zal stappen, komt in een hoge, open ruimte terecht waar het onthaal zal worden ingericht. We hebben gekozen voor open modulaire bureaus in plaats van afgesloten ruimtes, om zowel voor de bezoekers als voor onze medewerkers een aangename sfeer te creëren. Omdat de aanbouw iets lager ligt dan het gelijkvloers van het aanpalende kasteel, hebben we geopteerd voor een doorsteek van enkele treden, waarlangs je telkens naar de iets hoger liggende verdiepingen in het kasteel kunt doorstappen. Door het niveauverschil met de verdiepingen van het kasteel hebben we een centrale lift. Op de eerste en tweede verdieping van de aanbouw zullen onder meer de sociale dienst, de milieudienst, de dienst ruimtelijke ordening en het OCMW landschapsbureaus en de nodige spreekruimtes krijgen. Ook de dienst burgerzaken verhuist naar hier. Haar huidige locatie naast het politiekantoor kan dan worden vrijgemaakt, om te worden ingenomen door de strijkdienst van het OCMW. Wie om een nieuw paspoort komt, zal dan ineens ook de strijk kunnen ophalen (lacht). Het project is veel ruimer dan alleen de nieuwe aanbouw, want we willen een groene doorsteek in het centrum maken, in een boog van aan de kerk tot aan de vijver, doorheen de tuin die voor het gemeentehuis zal worden aangelegd. Alle nieuwe ruimte zal dus al onmiddellijk worden ingepalmd."

Dorpskern

Voor het personeel wordt de grootste troef ongetwijfeld het uitzicht, want dat is door de ramen op de hoogste verdieping adembenemend. Een enkele boomkruin belemmert het zicht op de IJzertoren, maar van daaruit kun je zelfs de polders ontwaren. "Dat er tussen de medewerkers zal worden gewedijverd om een bureau op het tweede in te palmen, omwille van het vergezicht, zal niet te vermijden zijn", glimlacht Alain Wyffels. De aannemers zitten goed op schema en als ze zo blijven doorwerken, kan het gebouw in april worden in gebruik genomen. Omdat de aanbouw van het gemeentehuis uitgerekend tijdens de grote metamorfose van de dorpskern wordt opgetrokken, wordt het eenrichtingsverkeer in de Kasteelstraat tussen de nummers 30 en 40 tijdelijk opgeheven tot aan het einde van de werken, om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.