Van versteende rustplaats naar groene begraafplaats

Het kerkhof van Eliksem ligt er al frisgroen bij.
Foto Bollen Het kerkhof van Eliksem ligt er al frisgroen bij.
De begraafplaatsen van Landen worden al een tijdje ecologisch en pesticidenvrij onderhouden. Het stadsbestuur heeft beslist om deze stelselmatig om te vormen naar parkbegraafplaatsen.

"Concreet betekent dit dat het grind van de paden en tussen de graven wordt afgegraven en vervangen wordt door gras", licht schepen Greta Vanermen (N-VA) toe. "Waar mogelijk worden inheemse struiken en bomen geplant. Via bloemenweides, bloembollen, bodembedekkers en bloeiende vaste planten zal er een bloeiende flora ontstaan. Vlakte wordt gebroken met hagen en harde elementen worden weggewerkt achter groene schermen. "Onlangs is het 'ingroenen' van de begraafplaatsen van Rumsdorp, Ezemaal en Eliksem begonnen. Wat goed is voor de natuur is dat ook voor de mens. De bedoeling is zoveel mogelijk groen te creëren zodat de begraafplaats een plaats wordt waar je tot rust kan komen en waar je de natuur en het groen als positief en troostend kan ervaren", aldus schepen Vanermen. "Bovendien wordt het onderhoud van de begraafplaatsen gemakkelijker." De andere begraafplaatsen worden later omgevormd. (VDT)