Slotviering 500 Jaar Reformatie

Dit jaar viert de protestantse kerk wereldwijd haar 500-jarig bestaan. Een rijk gevulde en vaak woelige geschiedenis die teruggaat tot 31 oktober 1517, toen Maarten Luther in Wittenberg in Duitsland zijn 95 zogenaamde stellingen publiceerde tegen de verregaande mistoestanden binnen de toenmalige roomse kerk. Om het feestelijk jaar af te sluiten, organiseert de Protestantse Kerk van Landen op zondag 29 oktober een feestelijke slotviering. Tijdens deze viering zal een afvaardiging van het Landense stadsbestuur een gedenksteen onthullen ter ere van de grote kerkhervormer Maarten Luther. Deze viering gaat van start om 15 uur in de Protestants-Evangelische Kerk, Hannuitsesteenweg 76. Na de viering wordt een receptie aangeboden voor de aanwezigen. Om het jubileumjaar definitief af te sluiten, vindt op woensdag 22 november om 20 uur de vertoning plaats van de film Storm, letters van vuur. Deze film, met onder meer Peter Van Den Begin in de rol van inquisiteur, brengt ons terug in Antwerpen rond de jaren 1530. Een drukker wordt op heterdaad betrapt bij het drukken van een pamflet van de hand van Luther. Deze vertoning vindt plaats in het Sociale Huis van Landen en loopt in samenwerking met de Cultuurdienst Landen. (VDT)