Nieuwe woning voor asielzoekers

Het OCMW vangt in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) meerdere asielzoekers op in Landen. Maar het pand waar momenteel enkele van die asielzoekers verblijven, wil het OCMW nu een andere bestemming geven. Daarom wil het bestuur een nieuwe woning aankopen om de asielzoekers in onder te brengen. Deze aankoop zal het OCMW prefinancieren met eigen middelen, zijnde de opbrengst van de verkoop van landbouwgronden en een schenking. Zo heeft de aankoop geen invloed op de gemeentelijke dotatie. (VDT)