Nieuw DifTar-recyclagepark geopend

INWONERS VAN TWAALF GEMEENTEN KUNNEN ER VOORTAAN TERECHT

Binnenkort kunnen inwoners uit twaalf gemeenten naar het recyclagepark.
Foto Bollen Binnenkort kunnen inwoners uit twaalf gemeenten naar het recyclagepark.
Gisteren opende het nieuwe recyclagepark van Landen haar deuren. Het vroegere containerpark werd omgebouwd tot een modern uitgerust DifTar-gewichtspark met elektronische registratie, weegbruggen en verzonken containers. "Het is een mooi voorbeeld van een aanpak binnen een intercommunale context", reageert TieVanbeselaere , ondervoorzitter van EcoWerf.

In het recyclagepark kunnen inwoners gratis terecht met papier en karton, asbest, kurk, klein gevaarlijk afval, oude metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, textiel, herbruikbare goederen, hol glas, vlak glas, pmd in de blauwe zak en zachte plastics in de roze zak. Voor andere afvalstromen moet betaald worden per gewicht: gras en bladeren, snoeihout en haagscheersel, boomstronken, grofvuil, harde plastics, sloophout, cellenbeton, gips, keramiek, en steenafval.


"Wij zijn zeer tevreden met het mooie en gebruiksvriendelijke recyclagepark", zegt schepen van Leefmilieu Frank Stevens (sp.a).


"De verzonken containers verhogen het comfort van de bezoekers. Zo hoeven ze geen ladder meer op te klimmen om hun afval in de juiste containers te deponeren."

Nieuwe parken

Tie Vanbeselaere onderlijnde tijdens de opening het belang van een intercommunale samenwerking.


"Elke inwoner zal op termijn terechtkunnen in een recyclagepark op maximaal tien minuten rijden. Dit is het resultaat van een grondig locatieonderzoek in het werkingsgebied van EcoWerf."


EcoWerf staat in voor het volledige beheer van 26 van de 28 recyclageparken in haar werkingsgebied. In deze parken werden in 2016 in totaal 590.000 bezoekers ontvangen. "Tegen 2023 zal EcoWerf in haar werkingsgebied 20 vernieuwde DifTar- recyclageparken uitbaten. Inwoners zullen toegang hebben tot alle parken met gelijke tarieven, zelfde inzamelwijze voor alle fracties, identieke toegangscontrole en zelfde openingsuren", aldus Vanbeselaere.


Deze maand krijgt elke Landenaar een folder in de bus met meer informatie over de werking van het vernieuwde containerpark. Op maandag 16 oktober zijn er rondleidingen in het park zelf, tussen 17 uur en 20 uur. Die dag kan je er wel geen afval kwijt.