Lore Fourie treedt toe tot de politieraad

Bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 werd Josseline Pansaerts (CD&V) verkozen als effectief lid van de politieraad. Zij heeft recent haar ontslag ingediend. Eerste opvolger Marc Richelle liet weten zijn mandaat niet te zullen opnemen. Tweede opvolger, Lore Fourie, doet dat wel. Zij legt op de eerstvolgende vergadering van de politieraad de eed af. (VDT)