Locatie kmo-zone blijft probleem

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LANDEN

Moet men het bestaande, niet goed ontsloten industrieterrein Roosveld-Roosgracht uitbreiden of een nieuwe kmo-zone bij de E40 realiseren?
Bollen Moet men het bestaande, niet goed ontsloten industrieterrein Roosveld-Roosgracht uitbreiden of een nieuwe kmo-zone bij de E40 realiseren?
Moet men het bestaande, niet goed ontsloten industrieterrein Roosveld-Roosgracht uitbreiden of een nieuwe kmo-zone bij de E40 realiseren? De huidige meerderheid kiest alvast voor de tweede optie. Maar de ontwikkeling hiervan zal nog een hele tijd duren en dat is slecht nieuws want het werkloosheidscijfer in Landen is de laatste jaren gestegen.

"Wij willen het huidige industrieterrein niet uitbreiden gezien de ligging dichtbij de dorpskern", zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld). "Langs de E40 vormt mobiliteit minder een probleem." CD&V is ook voorstander van een industrieterrein naast de afrit van de E40. "Wanneer bedrijven zich hier vestigen, kan dit op lange termijn een positieve invloed hebben op de vestiging van nieuwe Landense bedrijven", meent lijsttrekker Lore Fourie. Maar de komst van het industrieterrein langs de E40 zal nog niet voor morgen zijn. "Helaas gaat het om een moeilijke procedure waarin de Vlaamse overheid eens te meer elke ontwikkeling fnuikt. Maar we blijven hieraan werken", zegt schepen Gino Debroux (L'anders). "Tegelijk zetten we in om grotere terreinen op de bestaand bedrijvensite op te splitsen, zodat kleinere ondernemingen er zich kunnen vestigen. Die zijn minder afhankelijk van groot en zwaar vervoer."


Groen Landen is geen voorstander voor een bedrijventerrein langs het op-en afrittencomplex E40. "Dit biedt geen meerwaarde voor Landen", zegt lijsttrekker Mark Keppens. "Wij zijn eerder voorstander van een verdere verdichting van het bestaande bedrijventerrein door een verbeterde ontsluiting via spoor en weg." (VDT)