Iedereen Gorilla trapt af in Landen

De Gorilla van Iedereen Gorilla, de aapachtige die streeft naar een leefbare en aangename openbare ruimte voor en door de burger, is opgedoken in Landen. Afgelopen woensdag staken geïnteresseerde Landense Gorilla's de koppen bijeen voor een Gorilla initiatieritueel om elkaars ideeën en hun medestanders te leren kennen. Eerder deze maand dook de Gorilla al op in Haacht en Aarschot en op afgelopen maandag deed hij ook Diest aan. "Iedereen Gorilla wil zo burgers warm maken om in hun gemeente het heft in eigen handen te nemen en door zelfgekozen kleine, speelse acties en ideeën, maar met grotere doelen en idealen, een uitgestoken hand te zijn om samen met de straat, de buurt en de gemeenschap te werken aan een aangename publieke ruimte", klinkt het. Wil je meer weten, neem dan een kijkje op www.iedereengorilla.be. (VDT)