Groen Landen lanceert charter

In de aanloop naar de verkiezingen komt Groen Landen naar buiten met een charter: 'Een politiek engagement voor Landen 2018'. Dit charter werd aan alle politieke partijen bezorgd en stelt onder meer dat er geen voorakkoorden gesloten worden voor 14 oktober, dat de volgende burgemeester voor de volledige legislatuur op post blijft, dat het aantal schepenen verminderd wordt van zeven naar vijf en dat er geen dubbele zitpenningen mogen komen nu de gemeenteraadsleden vanaf 2019 ook OCMW-raadsleden worden. "De bedoeling is tot een 'gentlemen's agreement' te komen, waar alle partijen zich achter kunnen scharen, in het belang van de burger", zegt Mark Keppens van Groen Landen. Alle Landense politieke partijen waarvan geweten is dat ze zullen deelnemen aan de verkiezingen, werden op 12 juni door Groen Landen geïnformeerd en uitgenodigd om het charter te ondertekenen voor de aanvang van de gemeenteraad. Momenteel ondertekenden slechts twee van de zes partijen het charter volledig: Groen Landen en PVDA. De initiatiefnemers nodigen de andere partijen hartelijk uit om het charter alsnog te ondertekenen. (VDT)