Engagementsverklaring naschoolse sport

De Vlaamse overheid lanceerde begin 2018 de projectoproep 'Stimuleren van de naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs'. Zo wil Vlaanderen lokale actoren aanzetten om een laagdrempelig, duurzaam en kwalitatief naschools sportaanbod te organiseren voor leerlingen van de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. "Werken aan socioculturele en sportieve participatie is een belangrijk onderdeel van het kansarmoedebeleid en stimuleert de maatschappelijke integratie van kwetsbare doelgroepen", meent OCMW-voorzitter Eddy VandenBosch. "Daarom wil de stad Landen ingaan op deze oproep door een lokaal lerend netwerk op te zetten in samenwerking met de stedelijke sport- en welzijnsdienst, Middenschool Sint-Gertrudis, Middenschool D'Hek, de sportraad en het OCMW. Als partner kan de sociale dienst van het OCMW input geven over hoe jongeren uit kwetsbare doelgroepen het best bereikt kunnen worden en hoe drempels voor de toegang tot sportactiviteiten kunnen weggewerkt worden." (VDT)