Eerste WhatsApp-Buurtpreventiewerking opgestart

Marcel Vandamme.
Foto Bollen Marcel Vandamme.
Marcel Vandamme uit Attenhoven neemt het initiatief om in Landen te starten met een WhatsApp-Buurtpreventiewerking. Hij krijgt daarbij de steun van het stadsbestuur en de lokale politie.

WhatsApp is een programma voor smartphones waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen.


"Een WhatsApp-groep kan ook gebruikt worden als een vorm van buurtpreventie", zegt Marcel. "Op die manier wisselen bewoners van een bepaalde wijk of zone onderling makkelijk en snel informatie uit. De WhatsApp-Buurtpreventiegroepen zijn als het ware de extra ogen en oren van de lokale politie, maar komen fysiek niet tussen."


Groot-Landen is opgesplitst in 31 zones. Per groep worden maximaal 256 personen toegelaten. "Om aan te sluiten in een bepaalde groep, moet je in de wijk of zone wonen", verduidelijkt Marcel. "Elke groep heeft minstens één beheerder en enkel die kan mensen toevoegen aan de groep en leden verwijderen bij ongepast gedrag. De leden moeten zich houden aan de regels. De WhatsApp-groep wordt niet gebruikt voor onderling contact of privéberichten."

Steun van politie

De lokale politie verleent haar steun aan dit buurtinitiatief en probeert de alarmberichten te volgen in de verschillende zones.


"We roepen zoveel mogelijk mensen op om mee te helpen om de buurt veiliger te maken door aan te sluiten bij een WABP", aldus Marcel. "Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan je dat via WhatsApp melden. Er komt ook een Facebookpagina, een gesloten groep die Landen en deelgemeenten volledig dekt, voor mensen zonder smartphone."


Op donderdag 14 september vindt er een infoavond plaats over WAPB in de raadzaal van het stadhuis.


Iedereen is welkom om 20 uur. (VDT)