Botty verrassend verkozen tot nieuwe algemeen directeur

In Landen werd Kitty Botty, secretaris van het OCMW, op de gemeenteraad dinsdagavond verkozen tot algemeen directeur. Ze haalde het van medekandidaat Renaat Kamers, huidig secretaris van Landen. Na een vergelijking van titels en verdiensten en een ondersteunend assessment schoof het schepencollege Renaat naar voor als algemeen directeur, maar de gemeenteraad was verdeeld in de stemming en uiteindelijk haalde Kitty het meest aantal stemmen. Het college gaat nu in samenspraak met Renaat Kamers kijken welke aangepaste functie er voor hem kan gevonden worden. (VDT)