Riolerings- en opfriswerken voor Populierenlaan

Infrax gaat het regen- en rioolwater ontkoppelen in de Populierenlaan. De H. Thanslaan krijgt een nieuw pompstation en bij het Colmonterveld voorziet men een waterbekken. Tegelijk wordt de straat grondig opgefrist met een wegversmalling, asverschuiving, bredere voetpaden, verhoogde kruispunten en aparte fietspaden. Aan de scholen komt een flexibele Zone 30. De Populierenlaan is een veel gebruikte verbindingsstraat van de N78 naar Uikhoven. Er liggen scholen, winkels, kantoren, de kerk en het ontmoetingscentrum. De Populierenlaan dankt haar laaneffect aan de populieren. Zieke bomen worden gekapt en ander groen herschikt met grote plantvakken. Tussen deze stroken worden de parkeervakken evenwichtig verdeeld. De geraamde kostprijs bedraagt 3.882.658 euro. Het opfrissen van de Populierenlaan kost de gemeente 1.490.340 euro. (WJL)