Processiegroep bezoekt Kasteeltuinen Arcen

Foto Jempi Welkenhuyzen

De processiegroep van de Lindekapel trok naar de kasteeltuinen in Arcen. Jaarlijks maakt men een mooie uitstap als dank voor de inzet. De groep van de Lindekapel zorgt elk jaar voor de versiering in de Lindestraat en de bouw van de grot waarin de verschijning wordt geëvoceerd, De mannen zijn de apostelen en de vrouwen het biddend volk aan Lourdes. De sacramentsprocessie 'Bronk', die door Veldwezelt trekt, kent nog steeds veel bijval. Het is een traditie die elk jaar op de tweede zondag na Pinksteren in ere wordt gehouden. Josiane Rasking fungeerde een beetje als gids in het 32 hectare grote park. Toeval of niet, ze mochten met de groep 'Lindekapel' ook nog gaan eten in de Lindezaal .


(WJL)