Maasland zet extra in op eerstelijnszorg

Lanaken gaat samen met de andere Maaslandse gemeenten een project indienen bij de Vlaamse overheid voor de oprichting van een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten.  Onder de noemer Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) wil men komen tot één volledig hulpverhaal voor hun cliënten.

Gedacht wordt aan huisartsen, thuiszorg- en gespecialiseerde begeleidingsdiensten en iedereen die kan betrokken worden bij sociale hulp- en dienstverlening.  Vaak moet men momenteel apart met deze instanties contact opnemen of wordt men  ernaar doorverwezen. Door het onthaal zo breed mogelijk te maken en de diensten aan elkaar te linken wil men cliënten en zeker kwetsbare doelgroepen  snel, objectief oplossende dienstverlening bieden bij zorgverlenende, psychosociale, juridische of andere hulp.

Indien de Vlaamse Overheids het Maaslands GBO selecteert komt er een coördinator in dienst, die vanuit Maasmechelen een trekkersrol zal spelen. Er is een subsidie van 29.167 euro voorzien.

Voorzitter Bijzondere Sociale Dienst Michel Stevens (SP.a-Groen) legde het voorstel voor op de gemeenteraad
Jempi Welkenhuyzen Voorzitter Bijzondere Sociale Dienst Michel Stevens (SP.a-Groen) legde het voorstel voor op de gemeenteraadReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.