Heidebloem krijgt FBAA Award

Foto Jempi Welkenhuyzen

Het busbedrijf Heidebloem kreeg onlangs de FBAA Award van de Belgische Busfederatie in het kader van hun welzijns- en gezondheidsbeleid voor het personeel. Dat maakte algemeen directeur Philippe Samyn bekend tijdens de wijding van drie nieuwe autocars. Het betreft drie Man Lions, goed voor 158 passagiers. Heidebloem runt 75 procent van het autocartoerisme in het buitenland. De omzet van 25 autocars bedroeg 3,3 miljoen euro.


Naast deze drie nieuwe autocars kocht het bedrijf nog 4 lijnbussen aan. De totale investering bedroeg 1,7 miljoen euro. De Black beauties' werden ingezegend voor een veilige rit door E.H. Vanherck.


(WJL)