Avondwandeling op zoek naar nachtzwaluw

Tijdens een avondwandeling kan je vanavond samen met gids Jos Bijnens van natuurvereniging Orchis op zoek gaan naar de nachtzwaluw. Samenkomst is om 21 uur op de parking van Molenberg in de Daalbroekstraat. "De vallei van de Ziepbeek behoort tot de belangrijkste broedgebieden voor de nachtzwaluw in Limburg. De Ziepbeek wordt, net als de aanliggende, natte, veenachtige terreinen, gevoed door kwellen, komende uit de hellingen van het Kempens plateau. Deze watertoevoer noemt men 'ziepen', vandaar de naam Ziepbeek. Aansluitend op de vallei is er de uitgestrekte heide met dennenbos-relicten, waar de nachtzwaluwen broeden en foerageren. Andere bekende vogels van het gebied zijn roodborsttapuit, leeuwerik, houtsnip en grauwe klauwier. In de aanliggende bossen vinden we, naast de klassieke bosvogels, ook bosuil, buizerd en havik", legt de organisatie alvast delen van de wandeling uit. Je doet best waterdicht schoeisel aan en ook een verrekijker is geen slecht idee. (BVDH)