Scholen ruimen massaal zwerfvuil

Foto Vanderveken

De twee voorbije weken ruimden vijf Laakdalse lagere scholen zwerfvuil rondom de school en aanpalende straten. Achtereenvolgens kwamen VBS Groot-Vorst, GBS Eindhout, GBS 't Schanske (Veerle), VBS De Wijngaard (Veerle) en BS GO! De Wissel (Veerle) aan de beurt. In totaal namen zowat 170 schoolkinderen en 15 leerkrachten en andere begeleiders deel aan de opruimactie. De zwerfvuilactie werd ondersteund door het gemeentebestuur. De kinderen kregen vuilniszakken, handschoenen, grijpstokken en fluovestjes ter beschikking. Na de opruimacties werd de kinderen een welverdiend duurzaam drankje en hapje aangeboden.


Op de foto zien we kinderen van basisschool GO! De Wissel in Veerle die als laatsten in de rij hun schoolomgeving proper maakten.


(EJM)Video