Ludo Helsen voorgedragen als ereburgemeester

Ludo Helsen.
Foto David Legreve Ludo Helsen.
De Laakdalse gemeenteraad heeft Ludo Helsen (CD&V) voorgedragen als ereburgemeester van de gemeente.

Ludo Helsen werd in 1971 op 27-jarige leeftijd burgemeester van Veerle. Ook na de fusie van gemeenten in 1977 bleef Helsen burgemeester van Laakdal, en dat tot in 1987. Toen maakte hij de overstap naar de provincie Antwerpen. Helsen was jarenlang bestendig afgevaardigde. "Hij verloor Laakdal echter nooit uit het oog. Doorheen de jaren zette hij zich in voor verschillende initiatieven die niet alleen de provincie Antwerpen, maar ook onze gemeente ten goede kwamen. Denk maar aan projecten zoals het toeristisch centrum Hoeve den Eyck, de multifunctionele zaal Druivenrank, subsidies voor amateurtoneelgezelschappen en het fietspad tussen Groot-Vorst en Eindhout", aldus huidig burgemeester Tine Gielis (CD&V-LVA).


Van 2007 tot 2011 zetelde Ludo Helsen opnieuw in de gemeenteraad, waar hij de taak van voorzitter op zich nam.

Eerdere ereburgers

Tijdens de vorige legislatuur werden twee personen met een grote verdienste voor Laakdal tot ereburger van Laakdal benoemd. Sam Mondelaers gaf de Laakdalse klompennijverheid een internationale uitstraling en Karel Lauwers was de man die ervoor zorgde dat het bedrijf Nike haar Europese vestiging op Laakdalse grond neerpootte. Daarmee werd er tegemoet gekomen aan de hoge werkloosheidscijfers die de Kempen, en ook Laakdal, begin jaren 90 troffen. (EJM)